پایان نامه

پایان نامه تعیین تبلیغات بر کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93 عواملی که برای مشتری اهمیت دارد. کیفیت محصول شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین Read more…

By 92, ago