پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی تبلیغات بر کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93 عملیات بانکداری الکترونیک درسیستم بانکی کشور در سالهای 72 و 73 جرقه های ایجاد سوئیچ ملی جهت بانکداری الکترونیک زمانی زده گردید که شبکه ارتباطی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله فارسی پایان نامه تعیین بررسی پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93 1-4)اهداف پژوهش: هدف از این پژوهش، یافتن و مشخص کردن عوامل موثر بر بانکداری همراه ، اندازه تاثیر گذاری هریک و در نهایت ارائه راهکار Read more…

By 92, ago