پایان نامه

پایان نامه ارشد:ارائه شرایط تسهیل کننده برای مشتری بر پذیرش بانکداری همراه توسط وی

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93 سایت منبع دستگاه کارتخوان شعبه (Pin Pad) : دستگاهی که در شعب بانک امکان ارائه بعضی از خدمات بانکی مبنتی Read more…

By 92, ago