پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش تبلیغات بر کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93 ) عناصر آمیخته بازاریابی خدمات آمیخته بازاریابی خدمات شامل 7 عنصر میباشد ، که علاوه بر چهار عنصر قیمت ، Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:ارائه ضعف نظارت در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران

بانک شاهنشاهی ایران در سال 1267 تأسیس گردید. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران گردید و مؤسسه مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلّط قوی بر عملیات بازار پیدا نمود و Read more…

By 92, ago