پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش تبلیغات بر کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93 ) عناصر آمیخته بازاریابی خدمات آمیخته بازاریابی خدمات شامل 7 عنصر میباشد ، که علاوه بر چهار عنصر قیمت ، Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر استقرار کارت هوشمند سوخت در افزایش اعتماد شهروندان به خدمات

جایگزینی تکنولوژی به جای عامل انسانی، سودهای هنگفتی را از محل افزایش بهره وری بخش های تولیدی و کشاورزی به ارمغان آورده می باشد.اما نباید تکنولوژی را تنها سخت افزار و ماشین تلقی نمود. تکنولوژی، Read more…

By 92, ago