پایان نامه

پایان نامه ارشد:ارائه نقش موثر اعتماد در پذیرش بانکداری

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93 ضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات در ارائه خدمات بانکی: سایت منبع یکی از مهمترین پدیدههای ناشی از انقلاب اطلاعات، تحول در Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان مشکلات عملیاتی در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران

با در نظر داشتن توضیحات قسمت قبل می توان به گونه اختصار بیان نمود: 1- صکوک ابزاری جدید، آزمون شده و مناسب برای فرآیند تأمین مالی، هم برای شرکتهای دولتی و هم برای شرکتهای غیر Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:ارائه استقرار کارت هوشمند سوخت در افزایش تعهد شهروندان به خدمات

یکی از مفاهیمی که در دهه های اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مطرح گردیده و در موارد زیادی با موفقیت به اجرا درآمده،مفهوم خدمات الکترونیک می باشد.بهره گیری از خدمات الکترونیک Read more…

By 92, ago