پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه بر پذیرش بانکداری همراه توسط کاربر

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93 دوره سوم : متصل کردن مشتریان به حسابهایشان: در این دوره مشتری با بهره گیری از تلفن و یا مراجعه به دستگاه های خودپرداز و Read more…

By 92, ago