پایان نامه

پایان نامه تعیین تبلیغات بر کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93 عواملی که برای مشتری اهمیت دارد. کیفیت محصول شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران توسعه های تئوریک اخیر همانگونه که اظهار گردید، تحت شرایط بازار سرمایۀ کامل، Modigliani and Read more…

By 92, ago