پایان نامه

پایان نامه ارشد:ارائه نقش موثر اعتماد در پذیرش بانکداری

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93 ضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات در ارائه خدمات بانکی: سایت منبع یکی از مهمترین پدیدههای ناشی از انقلاب اطلاعات، تحول در Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان مشکلات عملیاتی در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران

با در نظر داشتن توضیحات قسمت قبل می توان به گونه اختصار بیان نمود: 1- صکوک ابزاری جدید، آزمون شده و مناسب برای فرآیند تأمین مالی، هم برای شرکتهای دولتی و هم برای شرکتهای غیر Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش ضعف نظارت در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران

درنظام بهره سود سرمایه ازابتدا مشخص شده می باشد و سرمایه دار هیچگونه خطراحتمالی را نمی پذیرد و درهر شرایطی سود خود را دریافت می کند. یعنی اینکه درهرصورت به ثروت سرمایه دار افزوده می Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر فقدان مهندسی و ابزارهای مالی مناسب در عدم رشد بانکداری اسلامی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید بانک ها به عنوان موسسات مالی و خدماتی در یک جامعه تأثیر تعیین کننده ای را در گردش پولی و ثروت Read more…

By 92, ago