عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

مدل گوردون

 1. سودهای انباشته تنها منبع تأمین مالی شرکت هستند (پس گوردون، تقسیم سود و تصمیمات سرمایه­گذاری را مانند مدل والتر فرض می­کند).
 2. نرخ بازده سرمایه­گذاری شرکت ثابت باقی می­ماند.
 3. نرخ رشد شرکت تابعی از نرخ انباشته کردن سود و نرخ بازدهی آن می باشد. این فرض تابع دو فرض اول می باشد.
 4. شرکت دارای عمر ابدی و پایدار می باشد.
 5. هزینه سرمایه برای شرکت، ثابت و بزرگتر از نرخ رشد آن می باشد.
 6. مالیات بر درآمد وجود ندارد.

گوردون آغاز فرمول زیر را برای ارزشگذاری سهام پیشنهاد نمود، اما بعدها در آن از بابت ریسک تجدید نظر نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرمول ارزشگذاری اولیه گوردون به تبیین زیر می باشد:

(2-3)                                                          P0 = E0 (1 – b) / k – br

به گونه­ای که:

P0 = قیمت هر سهم در آغاز سال صفر

­E0 = سود هر سهم در پایان سال صفر

(1 – b) = نسبتی از سود هر سهم که شرکت از طریق تقسیم سود توزیع می­کند.

b = نسبتی از سود هر سهم که شرکت اندوخته می­کند.

k = نرخ بازده مورد توقع سهامداران

r = نرخ بازده روی سرمایه­گذاری انجام شده توسط شرکت

br = نرخ رشد سود هر سهم و سود تقسیمی

مدل اولیه گوردن گویای موارد زیر می باشد:

 1. وقتی نرخ بازده بزرگتر از نرخ تنزیل باشد، به محض افزایش سود تقسیمی قیمت هر سهم افزایش می­یابد.
 2. وقتی نرخ بازده با نرخ تنزیل برابر باشد، قیمت هر سهم از تغییرات نسبت سود پرداختی متأثر نخواهد گردید.
 3. وقتی نرخ بازده از نرخ تنزیل کمتر باشد به محض افزایش نسبت سود پرداختی، قیمت هر سهم کاهش می­یابد.

بنابر موارد فوق، مدل گوردون با منطقی دیگر عملاً به کارگیری خط­مشی­های مشابه با مدل والتر را توصیه می­کند.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر می باشد؟
 • عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
 • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد