مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

مدل والتر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جیمز والتر مدلی را برای ارزشگذاری سهام پیشنهاد کرده می باشد که بر اساس آن خط­مشی تقسیم سود بر ارزش سهام تأثیر می­گذارد. مدل او بر مفروضات کلیدی زیر مبتنی می باشد:

 1. سودهای انباشته، تنها منبع تأمین مالی به شمار می­­آیند.
 2. بازده روی سرمایه­گذاری­های شرکت، ثابت باقی می­ماند.
 3. هزینۀ سرمایه شرکت همواره ثابت باقی می­ماند.
 4. شرکت دارای عمر نامحدود می باشد.
 5. تمام عایدات مؤسسه به منزلۀ عایدات قابل تسهیم میان سهامداران بوده، یا صرف سرمایه­گذاری داخلی می­گردد.

والتر بر اساس مفروضات بالا فرمول زیر را برای ارزشگذاری سهام ارائه کرده می باشد:

 

(2-2)

به گونه­ای که:

P = قیمت هر سهم

D = سود تقسیمی هر سهم

E = سود هر سهم

(E –D) = سود انباشته هر سهم

R = نرخ بازده داخلی

K = نرخ هزینه سرمایه

جزء اول معرف ارزش فعلی جریانهای نامحدود سود تقسیمی می باشد و جزء دوم ارزش فعلی جریانهای نامحدود بازده حاصل از سرمایه­گذاری سود انباشته را نشان می­دهد.

با در نظر داشتن موارد مطروحه در بالا درمی­یابیم که موارد زیر در خصوص مدل والتر صدق می­کند:

 1. وقتی نرخ بازده داخلی بزرگتر از هزینۀ سرمایه باشد، (r > k) به محض کاهش نسبت سود پرداختی قیمت هر سهم افزایش می­یابد.
 2. وقتی نرخ بازده داخلی با هزینه سرمایه برابر باشد، ((r > k قیمت هر سهم متأثر از تغییرات نسبت سود پرداختی نخواهد بود.
 3. وقتی نرخ بازده داخلی کمتر از هزینۀ سرمایه باشد، (r < k) آنگاه به محض افزایش نسبت سود پرداختی، قیمت هر سهم کاهش می­یابد.

پس مدل والتر متضمن این می باشد که:

 1. نسبت بهینه پرداخت سود سهام برای یک شرکت رو به رشد (r > k) صفر می­باشد. (D / E = 0)
 2. نسبت سود پرداختی برای یک شرکت معمولی (r = k) اهمیتی ندارد. (0 ≤ D / E ≤ 1)
 3. نسبت بهینه سود پرداختی برای یک شرکت تحلیل یافته (r < k) برابر با یک می باشد. (D / E = 1)

واضح می باشد که به کارگیری این خط­مشی­ها منجر به اعمال روشهای مختلفی می­گردد که در شرایط واقعی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر می باشد؟
 • عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
 • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد