عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93

) عناصر آمیخته بازاریابی خدمات

آمیخته بازاریابی خدمات شامل 7 عنصر میباشد ، که علاوه بر چهار عنصر قیمت ، محصول ، ترفیع و توزیع ( مکان) که برای کالا میباشد ، میتوان به 3 عنصر کارکنان ، امکانات و دارایی های فیزیکی و مدیریت فرآیند یا عملیات تصریح نمود.

1) کارکنان . معمولا کارکنان را به عنوان عوامل اصلی بازاریابی خدمات در نظر میگیرند. در بحث خدمات بسیاری ار مشتریان ارائه دهندگان را به نام سازمان میشناسند. دارا بودن ویژگیهایی مانند علاقه مندی، توانایی، ادب، ابتکار، دلسوزی ، برخورد مناسب ، وقت شناسی و آراستگی مناسب از عوامل مهم در این زمینه به شمار میروند.

2-) امکانات و دارایی های فیزیکی . سبب تسهیل در فعالیت ها و فرایند های انتقال و ارائه خدمات میشوند. تاسیسات و تجهیزاتی مطرح میشوند که یا مشهود هستند ( مانند دستگاه ارائه دهنده نوبت خودکار در بانک ) و یا نا مشهود ( مانند جای پارک).

3 ) مدیریت فرایند  یا عملیات . سبب میشود تا از موجود بودن و کیفیت مناسب و پایدار خدمات اطمینان حاصل گردد . تأثیر مهم این عنصر ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضاست.

یکی از ویژگیهایی که خدمات را از کالاها جدا کرده و پیچیدگی بازاریابی آن را افزایش میدهد این می باشد که معمولا بهای حدمت را پیش از تولید میپردازیم و این که همزمان با تولید ، مصرف رخ میدهد. همچنین ارائه خدمت گاهی نیازمند تعامل و واکنش نزدیک ارائه دهنده و دریافت کننده می باشد.

امروزه رقابت قیمتی در خدمات کمتر به چشم میخورد . اگر مشتریان پندار این را داشته باشند که خدمات موسسات موجود یکسان می باشد بیشتر به مساله قیمت روی می آورند. اما معمولا چنین چیزی کمتر رخ میدهد و قابلیت مقایسه خدمات حتی در یک صنعت نیز کار دشواری می باشد. بنابر این راه حل های ممکن برای نهاد های ارائه دهنده خدمات شامل موارد زیر میگردد.

کیفیت

نحوه ارائه خدمات

ایجاد فرق

بازاریابی خدمات بانکی مستلزم تعهد در بخش مدیریت برای اتخاذ یک رویکرد مشتری مدار به عنوان فلسفه کار موسسه می باشد. در حقیقت بازاریابی بانک ، تطبیق بین منابع بانک و نیازهای مشتری جهت دستیابی به بهترین حالت سود آوری می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی هر سازمان ورای فروش محصول یا خدمت خود، ایجاد نوعی ارتباط و پیوند پایدار بین محصول با خدمت و گروه خاصی از مشتریان می باشد که عصاره آن ، نوعی تعهد و وفاداری به مشتری نسبت به محصول یا خدمت سازمان خواهد بود.

ایجاد چنین تعهدی ، طی فرایندی صورت میگیرد که شامل آشنا شدن مشتری با محصول ، شناخت یافتن نسبت به آن و سپس ترجیح خدمت یا محصول می باشد . در صورت موفقیت آمیز بودن این فرآیند ،  رضایت و وفاداری مشتری کسب میشود.

2-2-5) مشتری

هر شخص حقیقی یا حقوقی که حاضر شده محصول یک عرضه کننده را خریداری کند و پیش روی ، بهای مورد درخواست عرضه کننده را بپردازد.

همچنین هر شخص حقیقی یا حقوقی که به مقصود رفع نیازهای خود اقدام به خرید کالاها و خدمات خاصی می ‌کند.

از نظر روستا ، مشتری کسی می باشد که سازمان مایل می باشد با ارزش هایی که می آفریند بر رفتار وی تاثیر گذارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1: کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه بر پذیرش بانکداری همراه توسط کاربر تاثیرگذار می باشد.

2 : اعتماد تأثیر موثری در پذیرش بانکداری همراه دارد

3 : تبلیغات بر کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه تاثیرگذار می باشد

4 : تبلیغات بر اعتماد مشتری تاثیرگذار می باشد.

5 : شرایط تسهیل کننده برای مشتری بر پذیرش بانکداری همراه توسط وی اثرگذار می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93

  با فرمت ورد