اهم هدف­هایی که در بهبود سازمان تعقیب می­شوند عبارتند از:

– پرورش یک نظام مستعد برای رشد و خودسازی.

– افزایش سلامت و اثربخشی سازمان.

– ایجاد فضایی برای رقابت سلام و اشتراک مساعی.

– ایجاد امکانات لازم برای تصمیم­گیری براساس اطلاعات و نه بر پایه­ی جایگاه سازمانی یا شغل افراد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– یکی کردن هدف­های فرد و سازمان.

– تغییر فرهنگ گروهی و سازمانی به گونه­ای که مقاومت در برابر تغییر به حداقل برسد و برنامه ریزی و آینده­نگری تشویق گردد.

– پرورش گروه­های کارآمد.

– آموزش افراد، به ویژه مدیران و کسانی که در مشاغل کلیدی هستند.

– ایجاد نظام تشویق و پاداش که هم به تأمین هدف­ها و مأموریت­های سازمان توجه داشته باشد و هم به پیشرفت شخصی کارکنان.

– ایجاد نظامی که در آن مدیریت بر مبنای هدف باشد و نه براساس عملکرد گذشته.

– ایجاد نظام خودکفا در هدایت و کنترل افراد توسط خودشان(عسگری،1384،138).

 

2-1-6 اصول حاکم بر کوشش­های بهبود سازمان

– تکیه بر فرآیندهای گروهی به جای برخورد موردی و مستقل با هریک.

– تأکید بر روی گروه کار به عنوان واحد اصلی برای آموزش مؤثر رفتار سازمانی.

– تأکید بر مدیریت مبتنی بر همکاری مشترک گروه کار.

– تکیه بر مدیریت کل سیستم و شبکه­های شکل­دهنده­ی آن.

– بهره گیری از مدل پژوهش عملی.

– سود جستن از دانشمندان علوم رفتاری برای تغییر یا تسریع در تغییر.

– پذیرش طریقه تغییر به عنوان یکجریان دائم و در حال گسترش.

– تأکید بر بشر و روابط اجتماعی وی(دانشگرزاده،1388،30).

 

2-1-7 گام­های بهبود سازمانی

برای بهبود سازمان بایستی دو اصل زیر را در نظر داشت:

اول: اقدام برای نزدیک کردن و انطباق هدف­های فرد و سازمان.

دوم: اجرای بهبود سازمان در دو مرحله­ی تشخیص و درمان.

برای تحقق اصل اول بایستی کوشید که فرد خود را به عنوان جزیی از اقدامات بهبود سازمان حس کند و در آن مشارکت و همکاری کند. برای اعمال اصل دوم یعنی تشخیص و درمان، استقرار سه جزء زیر لازم است:

1- جزء تشخیص دهنده که مشتمل بر یک سیستم جمع­آوری مداوم اطلاعات می باشد.

2- اقدام به درمان که به مداخلات سازمانی نیز موسوم می باشد و از تمامی فعالیت­های مشاوران و اعضاء سیستم برای بهبود عملیات سازمان تشکیل می­گردد.

3- جزء سوم بخش نگهداری فرآیند می باشد که شامل فعالیت­های می باشد که در جهت حفظ و اداره­ی فرآیند بهبود سازمان اقدام می­کند. (قربانپور،1381،96).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه