جایگزینی تکنولوژی به جای عامل انسانی، سودهای هنگفتی را از محل افزایش بهره وری بخش های تولیدی و کشاورزی به ارمغان آورده می باشد.اما نباید تکنولوژی را تنها سخت افزار و ماشین تلقی نمود. تکنولوژی، سیستم های خلاقی زیرا نقل و انتقال الکترونیکی وجوه یا آزمایش چند مرحله ای سلامتی خودِ کار را نیز شامل می گردد. در بخش تولید، مشتریان متوجه بروز خلاقیت های تکنولوژیکی نمی گردند، اما چنین خلاقیت ها و نو آوری هایی، به بخشی از خدمات در حال ارائه تبدیل می گردند. مثلاً بسیاری از خطوط هوایی، از ماشین های صدور بلیط خود کار بهره گیری می کنند که کارت های اعتباری را قبول و طبق در خواست وارد شده توسط مسافر بلیت صادر می کنند. در بسیاری از پمپ بنزین ها، یک دستگاه کارت خوان قرار داده اند که کار خرید بنزین را آسان کرده می باشد(جیمز ای،1382،175).

 

2-2-10 مدیریت فرایند پذیرش تکنولوژی جدید در خدمات

در خصوص خدمات، «فرایند، محصول می باشد» زیرا مشتریان مستقیماً در تحویل خدمات مشارکت می کنند. پس، موفقیت های خلاقیت های تکنولوژیکی، به خصوص برای بخش عملیاتی، به پذیرش آن توسط مشتری بستگی دارد. واکنش مشتری به تکنولوژی جدید نیز، که از طریق مصاحبه یا گروه های کانونی مشخص می گردد. می تواند داده هایی را وارد این طرح کند و بدین وسیله از مشکل احتمالی عدم پذیرش تکنولوژی جدید جلو گیری کند( مثلاً، به ضرورت وجود دوربین های کنترلی در خود پردازهای بانک و یا امکان پرداخت الکترونیکی وجه سوخت مصرفی برای اتومبیل از طریق کارت های هوشمند سوخت توجه کنید) (همان،180).

2-2-10-1 فرایند پذیرش

فرایند پذیرش[1] عبارت می باشد از کلیه تغییراتی که در دیدگاه ، فرد از زمانی که برای اولین بار چیزی دربارۀ یک کالا، خدمت یا ایده جدید می شنود تا زمانی که آن را می پذیرد، ایجاد می گردد. همه افراد  یک شکل به این محصول جدید پاسخ نمی دهند. بعضی دوست دارند محصول جدید را زود بپذیرند، بعضی دیر آن را می پذیرند و بعضی نیز اصلاً محصول جدید را نمی پسندند. پس بازار یک محصول جدید در طول زمان به چند بخش تقسیم می گردد.

پنج مرحله در فرایند پذیرش عبارتند از آگاهی، علاقه، ارزیابی، آزمایش و پذیرش:

  • آگاهی. در این مرحله، فرد تنها از وجود یک محصول جدید آگاه می باشد و از انگیزه کافی برای کنجکاو شدن و جمع آوری اطلاعاتی دربارۀ آن برخوردار نیست.
  • علاقه. در این مرحله، فرد به اندازه کافی به محصول جدید علاقه مند می گردد اما هنوز در ارتباط با آن تصمیمی نگرفته می باشد.
  • ارزیابی. به این مرحله گاهی مرحلۀ تمرین ذهنی[2] نیز می گویند. در این مرحله فرد به شکل ذهنی محصول جدید را برای رفع نیازهای خود به کار می برد و امیدوار می باشد که نتایج مطلوب حاصل گردد.
  • آزمایش. در این مرحله فرد واقعاً از محصول بهره گیری می کند، اما اگر ممکن باشد. در حد محدودی تا ریسک حداقل گردد. صرف آزمایش مقدمه پذیرش محصول نیست؛ تنها اگر مشتری از محصول راضی باشد، آن محصول شانس پذیرفته شدن خواهد داشت.

1-Adoption process

1-Mental rehearsal

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد