شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • کاهش وابستگی مبادلات روزانه به ابزارهای پرداخت کاغذی مانند اسکناس و انواع چاپ
  • کاهش هزینه های مربوط به چاپ و نشر و نقل و انتقال اسکناس
  • اشاعه ابزار پرداخت الکترونیکی
  • اشاعه تجارت الکترونیکی( حسنی و همکاران، 1387، 21).

سیستم های پرداخت کارا از مولفه های اصلی اقتصاد ها و بازارهای مالی کارآمد و تسهیل کننده مبادله کالاها و خدمات و دارایی ها می باشد. رشد پرداخت های الکترونیک می تواند هزینه منابع سیستم پرداخت کشور ایالات متحده در سال 1995 حدود 225 بیلیون دلار برآورد شده که معادل سه درصد تولید ناخای داخلی اش یا 3000 دلار به ازای هر خانوار در این سال می باشد و از آنجاییکه هزینه اکثر پرداخت های الکترونیک تنها حدود یک سوم تا نصف هزینه پرداخت غیرنقدی کاغذی می باشد، روشن می باشد که اگر سیستم پرداخت به سمت الکترونیکی شده حرکت کند و هزینه اجتماعی آن می تواند به گونه چشمگیری کاهش یابد(Humphery and et al., 2000: 21).

از سوی دیگر در نظام بانکی، انجام سریع امور و عدم اتلاف زمان به عنوان مهمترین عنصر موفقیت در رقابت بانکها به شمار می رود و مشتریان به عنوان رکن اصلی تعیین کنندۀ این رقابت ، ارزش بسیار زیادی برای فناوری و سرعت و در درجۀ بعدی تخصص فنی بانکها قایل هستند بانکها سالانه هزینه های زیادی برای ارتقا و بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) سرمایه گذاری می کنند. این سرمایه گذاریها را دردو زمینه می توان دسته بندی نمود که عبارتند از:

فناوری ارتباطات:فناوریهایی که بانکها، کارمندان و مشتریان را قادر ساخته می باشد تا اطلاعات مالی را ارسال و دریافت نمایند . شامل خدمات تلفن، تلفنبانک، پست الکترونیکی، شبکۀ اتحادیۀ جهانی مخابرات مالی بین بانکی سوئیفت و شبکۀ داخلی شتاب و …)

فناوریهای پردازش و استقرار نرم افزارهای مختلف :شامل فناوری تحلیل و ذخیر ه سازی داده ها، استقرار نرم افزارهای مدیریت ریسک، کنترل داخلی و حسابداری و حسابرسی و غیره) کانالهای فروش الکترونیکی (دستگاه های خودپرداز، ماشینهای نقطه فروش و پایانۀ شعب)

لذا، مطالعۀ اندازه اثربخشی این هزینه های صورت گرفته بر عملکرد بانکها ضروری به نظر می رسد. در این بین یکی از شاخصهایی که عملکرد بانکها را نشان می دهد، سودآوری آنها می باشد. با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده، مطالعه اندازه اثرگذاری سرمایه گذاریهای صورت گرفته در فناوری اطلاعات و ارتباطات مستلزم جمع آوری داده های متعددی در زمینۀ استقرار دستگاههای خودپرداز، پایانۀ فروش و شعب و همچنین استقرار نرم افزارهای مدیریت خطر، کنترل داخلی و حسابداری می گردد که بانکهای مختلف تجاری در ایران طی سالهای اخیر سرمایه گذاریهای کلانی را انجام داده اند (اسدزاده و کیانی، 1391، 183).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد