مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

توسعه های تئوریک اخیر

همانگونه که اظهار گردید، تحت شرایط بازار سرمایۀ کامل، Modigliani and Miller (1961) استدلال کردند که ارزش شرکت مستقل از سیاست سود تقسیمی آن می باشد. متأسفانه بازار ها کامل نیستند و مطالعات قبلی فرض می کنند که ارزش شرکت همانگونه که در مدل DDM اظهار شده می باشد تحت تأثیر سیاست سود تقسیمی آن قرار دارد. برای مثال Benartzi, Michaely, and Thaler (1997), نشان دادند که قیمت سهام شرکت همگام با تغییرات درسیاست سود تقسیمی آن تغییر می کند. با این تفاصیل عوامل اثرگذار روی این روابط موضوعی چالش برانگیز می باشد. قضایایی که سیاست تقسیم سود را تبیین می دهند، شامل فرضیاتی به قرار زیر هستند:

سیاست سود تقسیمی به عنوان سیگنالی از رشد عواید شرکت اقدام می کند

سرمایه گذاران احساس می کنند که پول نقد بر اضافه ارزش سرمایه تحقق نیافته(اما پیش بینی شده) مقدم می باشد.

سرمایه گذاران هنگامی که شیوه های جایگزین برای توزیع پول به آنه پر هزینه تر می باشد، سود تقسیمی را ترجیح می دهند.

به عنوان شیوه ای برای کاهش اتلاف بالقوه منابع به وسیلۀ مدیران می باشد

به علاوه تحقیقات در زمینۀ تئوری سود تقسیمی موضوعاتی را که یک شرکت در هنگام تصیمیم گیری در مورد سیاست تقسیم سود با آن مواجه می باشد در نظر گرفته اند. این ها شامل :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چه اندازه به سهامداران داده گردد؟

نسبت پرداخت سود سهام چقدر باشد؟

چه اندازه پول نقد راکد (احتیاطی) لازم می باشد تا شرکت نگهدارد؟

آیا سطح پرداخت قابل تحمل می باشد؟

چه روشی از توزیع مورد تمایل سهامداران می باشد؟

این تصمیمات اثر گسترده ای را روی انعطاف پذیری سازمان برای دنبال کردن فعالیت های دیگر از قبیل سرمایه گذاری در دارائی های حقیقی و انتشار بدهی دارد. ذکر این نکته مهم می باشد که این تصمیمات بایستی بر مبنای همیشگی ایجاد گردد.

 

2-1-8 نکات عمده در سیاست تقسیم سود

تئوری ها و توجیحات زیادی برای تبیین این که چرا شرکت ها پرداخت سود سهام را دنبال می کنند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر می باشد؟
  • عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
  • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد