عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ایران

برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور، ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانکی کارآمد از الزامات اساسی به‌‌‌شمار می‌آید. پس، بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهت ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور مهم می باشد. اگرچه طی سالها بعضی از روشهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک نظیر: ماشین‌های خودپرداز و کارتهای بدهی، در نظام بانکی کشور مورد بهره گیری قرار می‌گیرد، اما تا رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته در زمینه بانکداری الکترونیک راهی طولانی در پیش می باشد.

در هرحال ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک مستلزم برخورداری از بعضی زیرساختهای مناسب اقتصادی و اجتماعی می باشد. اهم این ‌زیرساختها عبارتند از: شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی مناسب، امنیت تبادل اطلاعات، زیرساختهای حقوقی و قانونی مناسب، آمادگی فرهنگی جامعه و بنگاههای اقتصادی برای پذیرش و بهره گیری از خدمات بانکداری الکترونیک.

پس برای توسعه و گسترش مناسب بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک در کشور بایستی نسبت به ایجاد زیر‌ساخت‌های مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بسترسازی فرهنگی و آشنا کردن مردم و بنگاههای اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک، تسریع در شکل‌گیری دولت الکترونیک و ارتباط با سیستم (BOLERO2)، به گونه جدی اهتمام ورزید. شایان ذکر می باشد برای ایجاد ارتباط با سیستم BOLERO هماهنگی سازمانهای مختلف مرتبط با تجارت اعم از: بانکها، گمرک، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حمل و نقل، و …، ضروری می باشد و کوشش نظام بانکی به تنهایی کافی نیست.» (کهزادی، نخستین همایش تجارت الکترونیک،1382)

2-1-16) تعریف بانکداری الکترونیک:

تعریف بانکداری الکترونیک در دیدگاه صاحبنظران و متخصص سیستم بانکی به تبیین ذیل می باشد:

بانکداری الکترونیکی عبارت از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها  در ارایه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبهای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارایه امکانات سختافزاری و نرمافزاری به مشتریان که با بهره گیری از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانهروز از طریق کانالهای ارتباطی ایمن و با اطمینان، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.

بانکداری الکترونیکی بهره گیری از فناوریهای پیشرفته نرمافزاری و سختافزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات  برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی می باشد و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست.

بکارگیری فناوری اطلاعات و بسترهای ارتباطی (مخابرات) در ارائه خدمات و محصولات بانکی به مشتریان  به صورتی که نیازی به حضور مشتری به شعبه نباشد و در 7 روز هفته و 24 ساعت امکان ارائه آن فراهم باشد.

بکارگیری از سیستم های متمرکز بانکی Core Banking  و سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری در ارائه خدمات بانکی در هر زمان و مکان به مشتری. (بانکداری الکترونیک،هاشمی1392)

 2-1-17)بعضی از عوامل تاثیر گذار در توسعه بانکداری الکترونیک:

1-  بهره گیری ی کارآمد بانکها از فناوری جدید تاثیر مثبت بر گسترش ارائه خدمات بانکی از طریق سامانه های بانکداری الکترونیک را دارد.

2- طرفداری های قانونی دولت (وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی ) تاثیرمثبت بر گسترش و ایجاد خدمات جدید در بانکداری الکترونیک دارد.

3-  آموزش مستمر مباحث بانکداری الکترونیک به کارکنان بانک و بهبود فرآیندهای سنتی ارائه خدمات بانکی، تاثیرمثبت بر گسترش بانکداری الکترونیک دارد .

4- عوامل جمعیت شناختی (گروه بندی مشتریان به لحاظ بکارگیری از محصولات و خدمات بانکداری الکترونیک) تاثیرمثبت بر گسترش بانکداری الکترونیک دارد.

5- آموزش، اعتماد سازی و ایجاد فرهنگ بکارگیری از بانکداری الکترونیک در مردم تأثیر مهمی در توسعه آن را دارد.

6- بکارگیری نیروی انسانی متخصص و بهره گیری از تجهیزات ، نرم افزار و بستر ارتباطی مناسب و به روز که دارای حداقل خطا و مشکل می باشند ، تاثیر مهمی در ارائه خدمات  24× 7 دارد

7-  معرفی و اطلاع رسانی خدمات و محصولات بانکداری الکترونیک به مردم، تأثیر موثری در بکارگیری از خدمات و محصولات بانکداری الکترونیک را دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1: کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه بر پذیرش بانکداری همراه توسط کاربر تاثیرگذار می باشد.

2 : اعتماد تأثیر موثری در پذیرش بانکداری همراه دارد

3 : تبلیغات بر کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه تاثیرگذار می باشد

4 : تبلیغات بر اعتماد مشتری تاثیرگذار می باشد.

5 : شرایط تسهیل کننده برای مشتری بر پذیرش بانکداری همراه توسط وی اثرگذار می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93

  با فرمت ورد