عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

تعهد کارکنان به برند:

تعهد به سازمان نشان دهنده.اندازه درگیری و مداخله کار کنان با اهداف سازمان و علاقه آنها به ادامه کار در سازمان می باشد.تعهد سازمانی را می توان<<اندازه احساس تعلق فرد به سازمان و احساس مسئولیت وی نسبت به اهداف سازمان دانست>>همچنین تعهد به معنای تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش بر نظام اجتماعی تعریف می گردد(Ng,Feldman,2011).تعهد سازمانی در واقع انعکاسی از اندازه دلبستگی هیجانی فرد به سازمان و همانند سازی وی با اهداف آن می باشد .اجزای تعهد را می توان در سه مورد بیان نمود:

اول این که فرد ارزش ها و اهداف سازمان را بپذیرد,دوم این که تمایلی داشته باشد در جهت تحقق اهداف سازمانی کوشش لازم را انجام دهد و سوم این که به گونه شدید تمایل به عضویت سازمان داشته باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

.(Porterl et al.,1974)

تعهد به برند,ارتباط عاطفی و روانی با برند تعریف شده می باشد,در واقع تعهد به برند تمایل قوی کار کنان سازمان نسبت به حفظ آن برند می باشد.زمان متعهد بودن به برند,فرد برند را معرف شخصیت و ماهیت وجودی خویش می داند و کوشش خود را برای حفظ آن انجام می دهد. (Punjaisri et al.,2009)

2-1-10)وفاداری کارکنان به برند:

یکی از عناصر مهم در ساختن ایجاد روابط کار کنان,وفاداری کارکنان می باشد,زیرا که کارکنان وفادار از اصلی ترین اجزای یک کسب و کار موفق می باشند(Larsen,2003).کارکنان وفادار علاقه مند ,بیشتر با برند در میامیزند و طوری رفتار می کنند که پیش روی کارکنان دیگر شرکت ها تصویر مثبتی از شرکت ایجاد کنند.وفاداری به برند را تمایل کار کنان به ماندن با برند حاضر و ادامه کار با آن تعریف کرده اند.از طرفی وفاداری کارکنان به برند در پاسخ گویی موثر به نیاز های مشتری بسیار با اهمیت می باشد,همچنین هرچه وفاداری کارکنان در سطح بالایی باشد,کارکنان و برند و محیط کار بیشتر وابستگی پیدا می کنند(همان منبع)

2-2)بخش دوم:عملکرد کارکنان

2-2-1)مقدمه

مدیریت و ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین فرایندها و ابزار های مدیریتی جهت حرکت به سوی نقطه مطلوب و شناسایی نقاط  قوت و ضعف در هر سازمان و حتی فردی می باشد.اگر درست به مسایل نگریسته گردد,نتایج نظام مدیریت عملکرد یک سرمایه ارزشمند برای سازمان بوده و از آن به خوبی می توان برای ارتقا به بهبود شرایط و اصلاح امور بهره گیری نمود.(سهرابی,1386)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-مطالعه و سنجش تأثیر هد فگذاری درایجاد انگیزه و تعهد کارکنان به برند بانک.

2-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر تعهد و وفاداری کارکنان نسبت به برند بانک.

3-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر عملکرد برند در سطح کارکنان در بانک ملت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

با فرمت ورد