مطالعه عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در بهره گیری از بانکداری الکترونیک

ابعاد عوامل مدیریتی

–  استراتژیک به عنوان مانع ایجاد توسعه بانکداری الکترونیک در ایران:

 • فقدان شفافیت لازم در سیاستگذاری
 • عدم وجود مدیریت استراتژیک و بلند مدت
 • چند گانگی مراکز تصمیم گیری
 • فقدان شفافیت کافی در نظارت
 • فقدان هماهنگی فرا بخشی (میان بخشی)
 • جا به جایی و تغییر مدیران و تصمیم گیران بانکداری الکترونیک
 • تعهد ناکافی مدیران ارشد سازمانها
 • سازماندهی نامناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • تداخل سیاست گذاری، اجرا، نظارت
 • پراکندگی سبک مدیریت و مراکز تصمیم گیری بانکداری الکترونیک
 • عدم وجود یک طرح با برنامه قبلی مشخص

ابعاد عوامل اقتصادی –  مالی به عنوان مانع ایجاد توسعه و بانکداری الکترونیک در ایران:

 • مشکل بودن تأمین هزینه های مربوط به بسترهای مخابراتی
 • بالا بودن هزینه های به روز رسانی شبکه ها
 • بالا بودن هزینه های مربوط به توسعه شبکه های ماهواره ای و رایانه ای
 • بالا بودن هزینه های مربوط به طراحی و اتصال به شبکه ای وب
 • بازدهی مالی غیرمحسوس بانکداری الکترونیک
 • زمان بر بودن بازده مالی بانکداری الکترونیک (فیضی و صادقی، 1384)

2-10-7 زیر ساخت های مورد نیاز  بانکداری الکترونیکی

1-  زیر ساخت های امنیتی:

امنیت، یکی از موانع اصلی پیاده سازی بانکداری الکترونیکی می باشد. بعضی عقیده دارند بانکها پیش از هرکاری بایستی این اعتماد را در مشتریان خود ایجاد کنند که بانکداری الکترونیکی و عملیات صورت گرفته در آن، دارای امنیت کافی می باشد. اعتماد نکردن مشتریان به امنیت بانکداری الکترونیکی، از معضلات عمده بهره گیری از آن به شمار می‌آید.

پیشرفت فناوری و کوشش های انجام شده نیز نتوانسته می باشد مانع این نگرانی گردد: «پیشرفت های گسترده فناوری، کمک زیادی به افزایش سطح امنیت داده های انتقال یافته در بانکداری الکترونیکی، کرده می باشد، با وجود این، چالش های ‌[امنیتی] سر راه گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی کماکان باقی می باشد».

مشکل امنیت بیشتر در بانکداری اینترنتی مطرح می باشد. به گونه کلی، اطلاعات بنگاه های مالی، مانند اطلاعات مالی و اطلاعات مشتریان، خیلی حساس و محرمانه هستند؛ پس انجام معاملات از طریق شبکه عمومی (اینترنت) باعث می گردد، این  اطلاعات در خطر دسترسی دیگران قرار گیرد. هر سیستم بانکی الکترونیکی بایستی موضوعاتی مانند تصدیق اصالت[1] (هر یک از طرفین معامله بایستی بتواند هویت طرف دیگر را شناسایی کند)، محرمانه بودن[2] (اطلاعات منتقل شده نباید در دسترس افراد غیر مجاز قرار گیرد)، یکپارچه بودن[3] (طرفین بایستی مطمئن باشند که اطلاعات به طورکامل منتقل شده می باشد)، انکار پذیری[4] (امکان اینکه بتوان ثابت نمود، معامله در زمان معینی صورت گرفته می باشد)، اعتماد[5] (طرفین بایستی نسبت به سیستمی که بهره گیری می‌کنند اعتماد داشته باشند)، گمنامی[6] (هویت طرفین معامله برای اشخاص غیر مجاز مخفی باقی بماند) و غیر قابل ردیابی[7] بودن (معاملات صورت گرفته بین طرفین برای اشخاص غیرمجاز، قابل ردیابی نباشد) را حل کند. به بیانی دیگر، بایستی تضمین گردد که فقط افراد مجاز می‌توانند به اطلاعات محرمانه و حسابهای مشتریان دسترسی داشته باشند و معاملات صورت گرفته غیر قابل ردیابی هستند (درآمدی بر بانکداری جدید، مرکز فابا، 1387، ص 119).

2- زیر ساخت های اطلاع رسانی و ارتباطات:

این زیر ساخت ها در حقیقت همان زیر ساخت های فنی لازم برای تجارت و بانکداری الکترونیکی می باشد که مهم ترین آنها شامل امکانات مخابراتی پیشرفته، امکان دسترسی به سیستم های ماهواره، شبکه برق مطمئن، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، فراهم کنندگان خدمات اینترنتی[8] و امکان دسترسی همگانی به اینترنت می باشد.

تجهیزات مخابراتی یکی از مهم ترین زیر ساخت های موردنیاز بانکداری الکترونیکی می‌باشد. به طوری که با عدم تهیه و توسعه این نوع زیر ساخت، پیاده سازی بانکداری الکترونیکی امکان پذیر نخواهد بود و به همین دلیل می باشد که امروزه سرمایه گذاری های عظیمی توسط کشورهای مختلف در زمینه تجهیز و توسعه خطوط مخابراتی پیشرفته و کارا صورت می‌گیرد

[1].  Authentication

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] . Confidentiality

[3].  Integrity

[4].  Non-repudiation

[5]. Trust

[6] . Anonymity

[7]. Untraceablity

[8]. Internet Services Provider (ISP)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • مطالعه اندازه ارتباط بین کیفیت خدمات در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
 • مطالعه اندازه ارتباط بین ارزش دریافت شده در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
 • مطالعه اندازه ارتباط بین اعتماد در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
 • مطالعه اندازه ارتباط بین عادت در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
 • مطالعه اندازه ارتباط بین شهرت در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در بهره گیری از بانکداری الکترونیک

با فرمت ورد