برای آگاه ساختن مدیران سازمان از معضلات موجود و هم­چنین ارائه­ی راه­حل­های عملی برای رفع معضلات، لازم می باشد کارشناس تجزیه و تحلیل سیستم­ها و روش­ها نسبت به ارائه­ی دو گزارش به تبیین زیر اقدام کند:

2-1-10-1 گزارش مقدماتی

گزارشی می باشد که از طرف کارشناس بهبود سیستم­ها و روش­ها به عنوان مدیریت سازمان تهیه می­گردد تا طی آن مدیریت را از معضلات موجود در سازمان آگاه سازد و بدین وسیله مجوز پژوهش در اطراف مشکل مطرح شده را به دست آورد.

مسئول بهبود سیستم­ها و روش­ها در این گزارش مشکل یا مشکلاتی را که به طریقی از وجود آن در سازمان­ مطلع شده می باشد، به نحو روشن اظهار می­کند و برنامه­ی خود را برای پژوهش در خصوص مشکل اظهار شده ارائه می­دارد. در این گزارش وی کوشش در اقناع مدیریت به کسب مجوز اجرای پژوهش دارد و لذا لازم می باشد از همه­ی امکانات گزارشی در این خصوص بهره گیری کند.

2-1-10-2 گزارش­ نهایی یا طرح پیشنهادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مسئول بهبود سیستم­ها و روش­ها پس از اخذ مجوز پژوهش به جمع­آوری، طبقه­بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده می­پردازد و نهایتاً راه­حل پیشنهادی را تهیه می­کند و سپس  نتایج حاصل از پژوهش را طی گزارشی موسوم به گزارش یا طرح نهایی به مدیریت سازمان می­دهد تا بدین وسیله برای اجرای آن مجوز بگیرد(رضائیان،1388،66).

 

2-1-11 جایگاه بهبود روشها در سازمان

دو نوع تقسیم­بندی که تعیین کننده جایگاه بهبود روش­ها در سازمان می باشد به تبیین ذیل می باشد:

1- تقسیم­بندی اول: وقتی سازمان را به عنوان سیستم، به سه زیر سیستم انسانی، ساختار نرم­افزاری و ساختار سخت­افزاری تقسیم می­کنیم، فنون «بهبود روش­ها» در این تقسیم­بندی در مجموعه «ساختار نرم­افزاری» قرار می­گیرد(تسلیمی،1385،99).

2- تقسیم­بندی دوم: بشر برای بازگویی و نمایاندن واقعیت­های جهان از مدل­سازی بهره گیری می­کند. به بیانی دیگر مدل بازآفرینی واقعیت با بهره گیری از علائم قراردادی می باشد مدل­ها به سه دسته اصلی «کلامی»، «شمایی»، و «نمایی» تقسیم می­شوند. مدل­های کلامی هم­زیرا حروف و کلمات در زبان­های مختلف، مدل­های شمایی مثل نمودارها و اشکال ترسیمی و مدل­های نمایی مثل انواع ماکت­ها می باشد. در این تقسیم­بندی،‌ فنون مورد بهره گیری در بهبود روش­ها از مدل­های «شمایی» هستند که با ترسیم جداول و نمودارهای مختلف واقعیات را به تصویر در می­آورند. مثل نمودار سازمانی که اظهار کننده نحوه تقسیم کار و روابط کمی واحدهای مختلف یک سازمان می باشد. مدل­های شمایی یا ترسیمی را به دو دسته مدل­های فیزیکی و مدل­های منطقی تقسیم می­کنند(همان).

الف- مدل­های فیزیکی: مدل­هایی هستند که به اظهار جزئیات و محتوای یک سیستم می­پردازند، مثل نمودار مراحل کار و جدول تقسیم کار.

ب- مدل­های منطقی: را مدل­های گویند که بخش­های یک سیستم و ارتباط میان آنها را نشان می­دهند، مثل نمودار جریان کار و نمودار سازمانی(همان).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه