مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

عملکرد برند در سطح کار کنان:

ارزش های مشترک مشارکت کار کنان را افزایش داده و از این راه تعهد بالاتری به برند شرکت خلق و در نهایت عملکرد سازمان را بهبود می بخشد.آنها اضافه می کنند که مدیران بایستی تصمیم بگیرندکدام ارزش های اساسی حفظ و کدام یک نیازمند تغییر و جایگزینی در جهت بهبود عملکرد برند می باشد.

(Harris,Dechernatory,2011).

1-9-1-5)تعهد کارمندان به برند:

تعهد به سازمان نشان دهنده.اندازه درگیری و مداخله کار کنان با اهداف سازمان و علاقه آنها به ادامه کار در سازمان می باشد.تعهد سازمانی را می توان<<اندازه احساس تعلق فرد به سازمان و احساس مسولیت وی نسبت به اهداف سازمان دانست>>همچنین تعهد به معنای تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش بر نظام اجتماعی تعریف می گردد(Ng,Feldman,2011). تعهد سازمانی در واقع انعکاسی از اندازه دلبستگی هیجانی فرد به سازمان و همانند سازی وی با اهداف آن می باشد اجزای تعهد را می توان در سه مورد بیان نمود:

اول این که فرد ارزش ها و اهداف سازمان را بپذیرد,دوم این که تمایلی داشته باشد در جهت تحقق اهداف سازمانی کوشش لازم را انجام دهد و سوم این که به گونه شدید تمایل به عضویت سازمان داشته باشد.(Porterl et.al,1974)

تعهد به برند,ارتباط عاطفی و روانی با برند تعریف شده می باشد,در واقع تعهد به برند تمایل قوی کار کنان سازمان نسبت به حفظ آن برند می باشد.زمان متعهد بودن به برند,فرد برند را معرف شخصیت و ماهیت وجودی خویش می داند و کوشش خود را برای حفظ آن انجام می دهد. (Punjaisri et.al,2009)

 

 1-9-1-6)وفاداری کارکنان به برند:

یکی از عناصر مهم در ساختن ایجاد روابط کار کنان,وفاداری کارکنان می باشد,زیرا که کارکنان وفادار از اصلی ترین اجزای یک کسب و کار موفق می باشند(Larsen,2003).کارکنان وفادار علاقه مند بیشتر با برند در میامیزند و طوری رفتار می کنند که پیش روی کارکنان دیگر شرکت ها تصویر مثبتی از شرکت ایجاد کنند.وفاداری به برند را تمایل کار کنان به ماندن با برند حاضر و ادامه کار با آن تعریف کرده اند.از طرفی وفاداری کارکنان به برند در پاسخ گویی موثر به نیاز های مشتری بسیار با اهمیت می باشد .همچنین هرچه وفاداری کارکنان در سطح بالایی باشد, کارکنان و برند و محیط کار بیشتر وابستگی پیدا می کنند. (Punjaisri et.al,2009)

1-9-2)تعاریف عملیاتی متغیرها:

1-9-2-1)شفافیت اهداف برند:

هم راستایی ساختار و فرایند سازمانی با ارزش های برند, هم راستایی فعالیت های ارتباطی و بازاریابی با اهداف بانک,شفافیت مسئولیت ها و جایگاه شغلی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-9-2-2)سختی تحقق اهداف برند:

 سختی درک شده برای انجام درخواست های مشتریان در چارچوب استانداردهای بانک,سختی درک شده برای انجام امور و ارائه مهارت های مناسب ,فراهم آوردن فرصت ارتقا و پیشرفت.

 

1-9-2-3)برندسازی داخلی:

اندازه انتقال اطلاعات ضروری برای ارائه خدمات از طرف بانک به کارکنان, اندازه دسترسی کارکنان به مستندات برند, اندازه اطلاعات کارکنان از وظیفه خود برای تحقق وعده های بانک.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-مطالعه و سنجش تأثیر هد فگذاری درایجاد انگیزه و تعهد کارکنان به برند بانک.

2-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر تعهد و وفاداری کارکنان نسبت به برند بانک.

3-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر عملکرد برند در سطح کارکنان در بانک ملت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

با فرمت ورد