مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

سیاست تقسیم سود مازاد

یک سیاست بسیار متداول برای پرداخت سود سهام که بر تئوری ارزانتر بودن تأمین مالی داخلی از تأمین مالی از منابع خارجی مبتنی می باشد، سیاست سود سهام مازاد نام دارد. بسیاری از شرکتهای سهامی در ارتباط با پرداخت سود سهام، از سیاست مزبور پیروی می­کنند.

در این سیاست، شرکت آغاز کلیه نیازهای مالی و سرمایه­گذاری خود را از سود سال کسر می­کند، هر چه قدر سود علاوه بر نیازهای مالی و سرمایه­گذاری شرکت باقی ماند بین سهامداران عادی توزیع می­گردد. به سود مازادی که در شرکت باقی می­ماند جریانات نقد آزاد نیز می­گویند.

 

 

 

 

2-1-3-2 سهام جایزه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل دیگر تقسیم سود، توزیع سهام جدید به عنوان سود می باشد که به آن سود سهمی (سهام جایزه) می­گویند. شرکت برای اینکه بین سهامداران سود، تقسیم کند و از طرفی وجه نقد را به مقصود به مقصود اجرای طرح­های توسعه در شرکت نگهدارد اقدام به انتشار سهام جایزه می­کند.

انتشار سهام جایزه به این شکل انجام می­پذیرد که شرکت سود سال را به حساب سود انباشته برده و در مجمع عمومی فوق­العاده از محل سود انباشته افزایش سرمایه می­دهد؛ یعنی سهام جدید منتشر کرده و به صورت مجانی در اختیار سهامداران فعلی شرکت قرار می­دهد.

تعداد سهام جایزه به مقدار افزایش سرمایه و قیمتی که بر روی هر سهم در نظر گرفته می­گردد، بستگی دارد. با افزایش سرمایه از طریق توزیع سهام جایزه تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت افزایش و سود انباشته کاهش می­یابد؛ اما حقوق صاحبان سهام بدون تغییر می­ماند. با صدور سهام جایزه سهامداران در اقدام چیزی به دست نمی­آورند (به غیر از یک تعدا برگ سهام اضافه) با اضافه شدن سهام جدید، قیمت سهام آنقدر کاهش می­یابد تا جبران اضافه شدن تعداد سهام را بنماید یا به بیانی دیگر سهام جایزه تأثیری بر ثروت سهامداران ندارد. علت کاهش قیمت این می باشد که سهم قبل از مجمع با حق دریافت سهام جایزه فروخته می­گردد، در حالیکه سهم بعد از مجمع بدون دریافت سهم جایزه فروخته می­گردد.

مزیت انتشار سهام جایزه این می باشد که شرکت نقدینگی خود را حفظ می­کند و در عین حال سود بین سهامداران توزیع می­کند. ضمناً این نوع تقسیم سود، برای سهامداران مزیت مالیاتی ایجاد می­کند و سهامداران به علت عدم دریافت سود نقدی مالیات پایین­تری را می­پردازند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر می باشد؟
  • عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
  • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد