مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

معضلات نمایندگی

جنسن این مسأله را نشان داد و ذکر نمود که مدیران برای هدایت مجدد پول شرکت از پروژه های دارای NPV مثبت به پروژه هایی که منافع مدیریتی دارند، انگیزه دارند. بعضی مثال ها از این نوع سوء بهره گیری از وجوه شامل موارد زیر می باشد:

درآمد و عایدی اضافه بر حقوق، ایجاد امپراطوری (خرید شرکت های دیگر با هدف مدیریت یک شرکت بزرگ) و حقوق و دستمزد بسیار زیاد.

او می گوید که پرداخت سود اندازه جریان نقد مازاد در دسترس مدیر را برای صرف در کارهای بالا کاهش می­دهد، در نتیجه معضلات بالقوه نمایندگی را کاهش می دهد. (Jensen 1986)

 

2-1-8-3 محدودیت های نهادی

برای بسیاری از موسسات و شرکت ها و موسسات خیریه محدودیت هایی در زمینۀ انواع سرمایه گذاری­هایی که آنها می توانند انجام دهند وضع شده می باشد. یکی از این محدودیت ها، اجتناب از خریدن سهام شرکت هایی می باشد که سود پرداخت نمی کنند و یا سود خیلی کمی می پردازند. مطالعات قبلی ااین استدلال را که (به عنوان “تئوری مشتریان سود تقسیمی” نیز شناخته می گردد) ارائه کرده اند شرکت ها پرداخت سودشان را برای راضی کردن چنین سرمایه گذارانی تنظیم میکنند.( Allen, Bernardo, and Welch 2000)

 

2-1-8-4 انتقال دارائی

بعضی مطالعات فرض می کنند که سهامداران ممکن می باشد کوشش کنند تا ثروت را از طریق پرداخت سود سهام از وام دهندگان و بستانکاران به خودشان انتقال دهند. این موضوع احتمالاً برای شرکت موضوع مهمی خواهد بود، اگر در آیندۀ نزدیک این احتمال برود که شرکت عملیات و فعالیت هایش را دنبال نخواهد نمود. (Handjinicolaou and Kalay 1984) بعضی مطالعات  این قضیه را مطالعه کردند و یافتند که مدیران از سود تقسیمی برای سلب مالکیت از دیگران  و انتقال دارایی برای خودشان بهره گیری نمی کنند.(Long, Malitz, and Sefcik 1994)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-8-5 هزینه های معاملاتی

بعضی از مطالعات قبلی بحث می کنند در مورد این که بعضی سرمایه گذاران به درآمد نقدی متناوب از سرمایه گذاریشان نیاز دارند. برای چنین سرمایه گذارانی راهکارها شامل سود سهام متناوب یا فروش بخش کوچکی از سرمایه گذاریشان می باشد. با این تفاصیل فروش اوراق بهادار متضمن هزینه های معاملاتی می باشد. برای بعضی سرمایه گذاران ممکن می باشد از نظر هزینه ای کارآتر باشد که مدیریت، سود را تقسیم کند تا خودشان درآمدشان را به وسیلۀ فروش دوره­ای بخش کوچکی از سهام یا اوراق بهادارشان تأمین کنند.. (Bhattacharya 1979) فاما و فرنچ فرض می کنند که هزینه های معاملاتی در طی زمان کاهش یافته می باشد. پس تمایل برای سود تقسیمی در طی زمان کاهش یافته می باشد. (Fama and French 2001)

 

2-1-8-6 موضوعات رفتاری

تئوری رفتار انسانی ممکن می باشد تبیین دهد که چرا سود تقسیمی امری مطلوب می باشد

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر می باشد؟
  • عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
  • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد