در هر زمینه ای که افراد بشر نیاز به اتخاذ تدبیر و تصمیمی داشته باشد شریعت اسلام دستورها و مقرراتی وضع نموده می باشد که از طریق فقه ، مسائل مربوط به آن مطالعه و تحلیل می گردد و فقها احکام آن را از منابع استنباط می کنند .

پر واضح می باشد که مسائل اقتصادی یکی از اصلی ترین مسائلی می باشد که مردم با آن به گونه مستمر سر و کار دارند و تأثیر تعیین کننده ای در سرنوشت بشر های یک جامعه اعمال می کند. پس طبیعی می باشد که بیش از نیمی از ابواب مختلف فقهی ، مربوط به مسائل و احکامی می باشد که یا مستقیمأ اقتصادی می باشد و یا به نحوی با مباحث اقتصادی مرتبط می باشند.

در این بین ، یکی از اصلی ترین و حساس ترین عناصر اقتصادی که تأثیر بنیادین را در هر اقتصادی بازی می کند پول و نهادهای مالی می باشد . بانک ها به عنوان موسسات مالی  عمده ای که در چرخش پول در پیکره اقتصادی جامعه تأثیر انکار نشدنی دارد در طول حیات بشری رشد فراوانی نموده اند و با رشد جمعیت و افزایش معاملات و تکامل نظامهای اقتصادی ، معاملات و مسائل مربوط به این موسسات مالی هم پیچیده تر و گسترده تر می گردد . پس مردم روز به روز با مسائلی روبه رو می شوند که بی تردید در زندگی دنیوی و اخروی آنان به گونه مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر بازی می کند .

پس بایستی علم فقه به موازات توسعه فعالیتهای بانکی با رشدی متناسب ، پاسخگوی نیازهای مختلف بوده و به نحو شایسته تکلیف مکلمان را در روبرو شدن با این گونه اقتضائات و پیشرفت های اقتصادی مشخص نماید . به همین دلیل می باشد که فقه معاملات بانکی در جوامع اسلامی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده می باشد و توجه فقها و مسلمانان را به خود معطوف نموده می باشد .

 

2-1 بانک

واژه بانک ، اصطلاحی قدیمی می باشد که آغاز به نیمکت صرافان گفته می گردید و به تدریج بر اماکن و سازمانهایی اطلاق گردید که فعالیتهای صرافی انجام می دادند . این رویه ادامه داشت تا اینکه با رشد انواع مبادلات تجاری تنوع فعالیتهای پولی بیشتر گردید و بانکداری جدید شکل گرفت .لکن با قدری تسامح می توان گفت:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بانک: موسسه مالی می باشد که با هدف کسب سود، وجوه مردم را تحت انواع مختلف سپرده دریافت کرده و به اشکال گوناگون تسهیلات اعتباری و خدمات بانکی ارائه می دهد. (موسویان و فیروزآبادی ،1387،31)

 

2-2 تأثیر بانک در اقتصاد

بانک ها به عنوان موسسات مالی و خدماتی در یک جامعه تأثیر تعیین کننده ای را در گردش پولی و ثروت دارند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشوری برخوردار هستنند . فعالیت مثبت و موثر بانکها می تواند در رشد بخشهای اقتصادی و افزایش تولیدات در هر بخش و یا شکوفایی در بعضی زمینه های اقتصادی اثرات مهمی را بر جای بگذارد . در جهان امروزه قسمت عمده مطالبات پولی به وسیله بانک ها انجام می پذیرد . اداره امور زندگی مردم و همچنین اداره امور اقتصادی کشورها ، مستلزم وجود بانک هاست . بعضی از مهم ترین خدمات بانکی را می توان بدین تبیین اظهار نمود:(موسویان و فیروزآبادی ،1387،33)

1 . نگه داری پول : بانک ها محل امنی برای حفظ پول مردم می باشند زیرا در هر زمانی و به سرعت ، مردم می توانند پول خود را در اختیار بگیرند .

2 . انتقال پول : که تأثیر مهمی در تسهیل مبادلات تجاری و زندگی اقتصادی مردم دارند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد