• محدودیت رفاه به طبقه سرمایه دار
 • یکی از نتایج نظام بهره این می باشد که گیرندگان بهره ( سرمایه داران) از رفاه بیش از حد برخوردار هستند و دراز موارد در دام اسراف و تبذیرو تضییع اموال یا تکاثر و ثروت اندوزی سیری ناپذیر و عیاشی و لذت طلبی لجام گسیخته گرفتار می شوند و از سوی دیگر دهندگان بهره ( عاملان تولید و نیروی کار) با وجود کوشش زیاد و زحمات طاقت فرسایی که متحمل می شوند، کمتر به رفاه نسبی دست می یابند.) گلپایگانی،1370،65-60(

  البته به غیر از زیان های اقتصادی ذکر گردیده، ضررهای دیگری هم هست مانند اینکه موجب می گردد بشر ها از کار نیک وخدمت به دیگران و تعاونی که به وسیله قرض الحسنه محقق می گردد خودداری کنند.)شیرازی، 1370،223(

  پس به طورکلی می توان گفت که حاکمیت نظام بهره از جهتی  موجب گردش چرخ زندگی ثروتمندان و دولتهای بزرگ شده و از جهت دیگرسبب فقر طبقات ضعیف و دولت های کوچک گشته می باشد.

   

  2-8 بانکداری اسلامی

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه 1950 مطرح گردید. نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی در دهه 1960 در مالزی و مصر شکل گرفت و بعد از آن در سال 1974 بانک اسلامی دبی و … پدید آمد. در ضمن بانکداری بدون ربا در ایران در سال 1362 مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

  بانکداری و تأمین مالی اسلامی، پدیده به نسبت جدیدی می باشد که فقط به چند دهه گذشته باز می گردد؛ با وجود این، در همین مدت کوتاه، این صنعت به رشد سالانه‌ای بیش از 10 درصد رسیده می باشد. صنعت بانکداری اسلامی در سطح جهان مطرح شده می باشد.

  تقاضای رو به رشد مصرف‌کنندگان برای مؤسساتی که منطبق با شرع اقدام می‌کنند، سبب شده می باشد بانک‌های متعارف، ساختار خود را به‌گونه کامل براساس پیروی از قوانین مالی اسلامی پایه‌ریزی کنند. تجلی این اقدام روبه رشد را در بانک‌هایی مانند بانک تجاری بین‌المللی NCB و بانک الجزیره عربستان سعودی و اکنون نیز در بانک بین‌المللی شریعت در امّارات متحده عربی می‌توان نظاره نمود.

  اگر چه تجربه‌ی بانک های اسلامی(با همه‌ی محدودیت ها و معضلات) حاکی از آن می باشد که بعضی از این بانک ها در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، کوشش بیشتری را طلب می کند. این کوشش نه فقط برای برداشتن موانع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد بهره گیری در بهره برداری از منابع مالی ضروری می باشد.

  تـعریف بانـک اسـلامی

  بانکداری اسلامی: همان اهداف بانکداری متداول را دنبال می ‌کند با این تفاوت که ادعا می گردد که عملیات بانکی این بانکها بر اساس فقه معاملات اسلامی انجام می شود(نجم آبادی 1379)

   

  2-9 مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی

  در مدیریت مالی سه رکن اصلی ابزارهای مالی، بازارهای مالی و مؤسسات مالی اجزای تشکیل دهنده نظام مالی به حساب می‌آیند که وظیفه نقل و انتقال وجوه مازاد در جامعه را به جاهایی که کمبود منابع مالی هست به عهده دارند. اگر ارگان فوق به درستی در جامعه شکل گیرد شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود. برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ناگزیر بایستی نظام مالی کشور به سمت یک نظام مالی پیشرفته و تکامل یافته حرکت کند.

   متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد