منافع ناشی از ابتکار مدیریت دانش فراتر از آن می باشد که بتوان از اجرای آن صرفنظر نمود.

بعضی فواید به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان‌ها، عبارتند از:
–  تشخیص کمبودها (خلاها) در دانش سازمانی
–   بهره‌وری بیشتر از سرمایه‌های انسانی
–   یادگیری کارامدتر و مؤثرتر کارکنان
–   ارائه کالاها و خدمات دارای ارزش افزوده
–   افزایش رضایتمندی مشتریان
–   جلوگیری از تکرار اشتباهات
–   کاهش دوباره‌کاری
–   صرفه‌جویی در زمان به هنگام حل مسئله
–   برانگیختن خلاقیت و نوآوری
–   ایجاد ارتباط‌ای نزدیکتر با مشتریان(www.modiriran.ir)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–  مدیریت دانش با بکارگیری دانش روز ، به دانش بشر اعتبار می بخشد
–  هوش سازمانی را تقویت می کند
–  سازمان را در جهت انطباق با محیط و شرایط موجود توانمند می سازد
–  زمینه نوآوری پایدار و خلاقیت بخشی سازمان را فراهم می نماید
–  سازمان را به شناخت مسایل روز و پاسخگویی آن ها با راه حل های جدید قادر می سازد
–  با بهره گیری از روش های سیستمی به رفع اشتباهات و اصلاح انحرافات می پردازد
–  جو آزاد اندیشی متناسب با سازماندهی و هدایت دانش جدید را خلق می نماید
–  جنبش نرم افزاری جهانی را گسترش می دهد

–  درک هدفهای آرمانی و بلند مدت را در محیط آزادی افکار تسهیل می نماید
–  با ایجاد جو آزاد اندیشی و شکل گیری مدیریت دانش از فساد و تباهی جلوگیری می کند
–  محیط رشد پردازش اطلاعات و دانش را سرعت می بخشد .(شجاعی،1389)

2-7- ضرورت مدیریت دانش

شغل های امروزی شرایط خاصی را می طلبد که کارکنان بایستی به دنبال کسب آن باشند. امروزه به کارگیری دانایی در سازمان الزامی می باشد و عادت به یادگیری مستمر در کارکنان یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد، زیرا تحولات جامعه به قدری سریع می باشد که نمی توان سازمان را با آموخته های تحصیلی دوره دانشگاهی و کلاسیک کارکنان اداره نمود، بلکه بایستی برای پاسخگویی سریع، بر منابع انسانی سرمایه گذاری نمود. زیرا هر روز با شگفتی های مختلفی روبه رو می شویم، که بایستی برای آنها برنامه ریزی نمود. علت های زیر موید این می باشد که امروزه بایستی به مدیریت دانش بیش از گذشته توجه نمود:

–  افزایش نرخ نوآوری در جامعه

–  احساس نیاز به یادگیری فراشناختی

–  انفجار اطلاعات و افزایش دانش در جامعه

–  بی ارزش شدن بعضی مهارتها به دلیل تحولات سریع

–  توجه و تاکید به اطلاعات در اکثر کارها

–  رقابت سازمانها بر اساس دانایی

–  پیچیدگی محصولات و تنوع خدمات در جامعه(کثیری نژاد، 1384)

2-8-اهداف مدیریت دانش در سازمان ها

سازمانهای پایبند به مدیریت دانش با ایجاد انگیزه، تمایل به دانش اندوزی را در کارکنان فراهم می کنند و در نتیجه، در چنین سازمانهایی یادگیری امری حیاتی به شمار می رود. از طرفی در مدیریت دانش، آموزش محض کارکنان هدف نیست، بلکه تجارب در گنجینه دانایی سازمانها حفظ می گردد و این ذخیره همواره در دسترس کارکنان قرار می گیرد و نشر دانش و یادگیری، هدفمند می باشد. پس، مدیریت دانش به سازمانها کمک می کند تا از طریق یادگیری و بازآفرینی دانش، دانایی به گونه مداوم به کارگیری، تجزیه و تحلیل و به هنگام

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد