مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

سیاست تقسیم سود در جهان واقعی

در جهان واقعی نه تنها شرکت­ها سود نقدی کلانی را پرداخت می­کنند، بلکه مدیران و سرمایه­گذاران توجه زیادی به سیاست سود تقسیمی می­کنند. در زیر به گونه اختصار به سیاست تقسیم سود در آمریکا و سپس سایر کشورها تصریح خواهد گردید:

 

2-1-5-1  سیاست تقسیم سود در آمریکا

یافته­های اصلی مطالعات تجربی در خصوص سیاست تقسیم سود در آمریکا که بر اساس تحقیقات موجود شامل تحقیقات لینتر[1](1956)، فاما و بابیاک[2](1968)، فاما و فرنچ[3](2001)، دیانجلو، دیانجلو و اسکینر[4](2004)، گرالون[5] و دیگران(2005) و …  به اثبات رسیده­اند به تبیین زیر می باشد:

 • کل سود­های پرداختی بسیار زیاد بوده و سال به سال رشد داشته می باشد.
 • پرداخت سود تقسیمی به تعداد کمی از شرکت­های با درآمد بسیار بالا اختصاص دارد.
 • بین پرداخت سود نقدی و سود هم در طول زمان و هم به صورت مقطعی همبستگی مثبت هست.
 • سود نقدی غالباً توسط شرکت­های بالغ پرداخت می­گردد، نه شرکت­های جوانی که به شدت از ذخیرۀ سرمایه تأمین مالی می­کنند.
 • شرکت­ها در طول زمان سود نقدی پرداخت می­کنند و وجه نقد اضافی انباشته نمی­کنند.
 • تغییرات سود تقسیمی به خاطر وقایع خاص شرکت می باشد. به این معنی که افزایش سود تقسیمی به کسب سودهای بالاتر مربوط می­گردد و کاهش سود تقسیمی، زیان­ها و تنگناهای مالی را نشان می­دهد.
 • تغییرات غیر منتظره (افزایش یا کاهش) در سود تقسیمی بیانگر عایدی­های شگفت­انگیز در آینده نیست.
 • در سال­های اخیر، نسبت شرکت­های پرداخت کنندۀ سود تقسیمی به گونه مداوم کاهش یافته می باشد.
 • در سال­های اخیر شرکت­های جوان غالباً هنگامی که به مرحلۀ بلوغ می­رسند برای شروع پرداخت سود نقدی متناسب با طریقه تاریخی با شکست مواجه می­شوند و انتظار می­رود این طریقه ادامه داشته باشد
 • بازخرید سهام نسبت فزاینده­ای از کل پرداخت­ها را به خود اختصاص داده می باشد، در حالی که نسبت پرداخت سود نقدی، کاهش یافته می باشد.(borges 2009)

[1] linter

[2] Fama & Babiak

[3] Fama & French

[4] Deangelo, Deangelo and Skinner

[5] grullon

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر می باشد؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
 • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد