مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

مبانی نظری پژوهش

2-1-1- مقدمه

بحث در مورد تقسیم سود در کشورهای پیشرفته که دارای بازار بورس اوراق بهادار پر رونقی می‌باشند از دیرباز مطرح بوده و شاید یکی از قدیمی‌ترین و سئوال برانگیزترین موضوعات مطروحه در مدیریت مالی باشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده می باشد. تحقیقات تجربی و تئوریها در این زمینه به قدری متفاوت و بعضاً متضاد می باشد که در بعضی از متون مدیریت مالی از آن به عنوان معمای پرداخت سود سهام[1] نام می‌برند.(Black 1976)

 

2-1-2- عوامل مؤثر بر تعیین سیاست توزیع سود سهام

در زمینه مطالعه عوامل تعیین­کننده سیاست تقسیم سود، دو پژوهش اساسی صورت پذیرفته می باشد. پژوهش نخست تحت عنوان «شرکت­ها چگونه نسبت­های پرداخت سود سهام نقدی خود را تعیین می نمایند» در سال 1992 توسط روزف و مطالعه دوم با عنوان «عوامل تعیین­کننده اهرم مالی و سیاست­های تقسیم سود شرکت­ها» توسط بارکلی و همکارانش در سال 1995 انجام پذیرفته می باشد.

بر اساس مطالعات روزف، عوامل تعیین­کننده سیاست تقسیم سود شرکت­ها را می­توان در قالب موارد ذیل دسته­بندی نمود:

این موارد بیانگر آن می باشد که یک شرکت مجموع هزینه­های معاملاتی خود، ناشی از تأمین مالی از بازار سرمایه و محدودیت­های تامین مالی، و هزینه­های نمایندگی را حداقل می­سازد. وی نسبت پرداخت سود سهام نقدی را به عنوان جایگزینی برای سیاست تقسیم سود در پژوهش خود در نظر گرفت. در ارتباط با هزینه­های معاملاتی ناشی از تأمین منابع مالی از بازار سرمایه نیز، روزف از دو متغیر نرخ رشد درآمد و نرخ رشد پیش­بینی شده درآمد بهره گیری نمود؛ زیرا به اعتقاد وی شرکت­های در حال رشد یا دارای برنامه رشد، تمایلی به توزیع سود ندارند.

از آن جائی که هر چه اهرم مالی و عملیاتی یک شرکت بیشتر باشد ضریب بتای آن نیز بیشتر می باشد، لذا بتای شرکت به عنوان یکی دیگر از متغیرهای پژوهش که ارتباط معکوسی با توزیع سود دارد، در نظر گرفته گردید. در ارتباط با هزینه­های نمایندگی هم، درصد سهام سهامداران داخلی و تعداد سهامداران به عنوان دو متغیر جایگزین به کار گرفته شدند. انتظار می­رود هرچه مالکیت غیرمتمرکز و پراکنده­تر باشد، سود بیشتری نیز توزیع گردد.( Rozeff 1982)

در پژوهش دیگر، بارکلی و همکارانش پس از مطالعات و مطالعه­های متعدد، سه عامل را به عنوان عوامل تعیین­کننده احتمالی در سیاست تقسیم سود شرکت­ها مورد بحث قرار می دهند؛ (1) اندازه فرصت­های سرمایه­گذاری، (2) اثرات پیام­رسانی تغییرات سود سهام نقدی و (3) اندازه شرکت. در مدل آنان، بازدهی سود سهام نقدی به عنوان متغیر جایگزین سیاست تقسیم سود در نظر گرفته شده می باشد.

در این پژوهش نسبت «ارزش بازار به ارزش دفتری» شرکت به عنوان متغیر جایگزین فرصت­های سرمایه­گذاری به کارگرفته شده می باشد؛ زیرا که انتظار می­رود تا شرکت­های برخوردار از این فرصت­ها، تمایلی به توزیع سود نداشته باشند. این محققین برای دستیابی به معیاری جهت انعکاس اثر پیام­رسانی، چنین فرض نمودند که سودهای شرکت تابع گام تصادفی می باشد؛ بدین معنا که بهترین برآورد سود آتی شرکت سود فعلی آن می باشد.

[1] .Dividend puzzle

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر می باشد؟
  • عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
  • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد