عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

مقدمه

مدیریت و ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین فرایندها و ابزار های مدیریتی جهت حرکت به سوی نقطه مطلوب و شناسایی نقاط  قوت و ضعف در هر سازمان و حتی فردی می باشد.اگر درست به مسایل نگریسته گردد,نتایج نظام مدیریت عملکرد یک سرمایه ارزشمند برای سازمان بوده و از آن به خوبی می توان برای ارتقا به بهبود شرایط و اصلاح امور بهره گیری نمود.(سهرابی,1386)

از عملکرد تعایف مختلفی ارایه شده می باشد.آن چیز که که در تمامی این تعایف مشترک می باشد,نهوه انجام وظایف و مسعولیت های محوله می باشد.در یک تعریف,عملکرد نیروی انسانی را بعضی بهره وری کار اطلاق کرده اند اما بایستی توجه داشت که عملکرد مفهومی فراتر از داده و ستاده دارد و عبارت از مجموع رفتار های مربوط با شغل که افراد از خود نشان می دهند(کامدیده,1381).

در تعریف دیگری عملکرد عبارت از به نتیجه رسانیدن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده می باشد,یاد شده می باشد (آفرین,1386).

در یک تعریف نسبتا جامع عملکرد عبارت می باشد از کارایی و تاثیر در وظایف محوله به علاوه بعضی داده های شخصی نظیر حادثه آفرینی,تاخیر حضور بر سر کار,غیبت و کندی در کار که در این تعریف کارایی به معنای نسبت بازده به دست آمده به منابع به کار رفته می باشد و تاثیر عبارت می باشد از اندازه دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده (همان منبع).

در تعریف دیگر از عملکرد, به عملکرد موثر برخورد می کنیم که مقصود از آن عملکردی می باشد که در جهت نیل به اهداف سازمان می باشد(همان منبع).بسیاری از افراد کوشش و عملکرد را با هم یکی می دانند در حالی که مقصود از کوشش انرژی و نیرویی می باشد که کارمند صرف انجام کار می ‌کند.اندازه کوشش که از کارمند دیده می گردد تابع دو متغییر می باشد:ارزش پاداش برای کارمند و احتمال دریافت پاداش در صورت کوشش.اما عملکرد,نتیجه واقعی و قابل اندازه گیری کوشش می باشد.

اگر چه کوشش منجربه عملکرد می گردد,این دو را نمیتوان با یکدیگر برابر دانست و میان این دو تفاوت فاحشی هست.اختلاف میان کوشش(یعنی آن چه کارمند می کوشد تا حاصل آید)و عملکرد(یعنی آن چیز که واقعا حاصل شده می باشد)بستگی به ترکیب دو متغیر دارد:خصوصیات تواناییهای کارمند و تصویری که کارمند از تأثیر خود دارد,نتیجه گیری از کوشش,اولا به تخصص,مهارت و دانش شغلی کارمند و ثانیا به برداشت و تصور او از کار بستگی دارد.مقصود از برداشت و تصور این می باشد که کارمند,کار را چگونه برای خود تعریف می کند و فکر می کند که نیرو و انرژی خود را چگونه و در چه جهتی بایستی به کار گیرد و کوشش,در چه سطحی کافی خواهد بود.اگر کارمندی دارای توانایی چندانی نباشدو یا برداشت درستی از تأثیر خود نداشته باشد,عملکرد او ضعیف خواهد بود,حتی اگر نیرو و کوشش زیادی صرف کار شده باشد(همان منبع ص56).

هدف از مطالعه عملکر و تبیین عوامل موثر بر عملکرد,تعریف آن وجهی از پژوهش می باشد که مدنظر قرار گرفته شده و این پژوهش در پی آن می باشد که ارتباط (عوامل ارتباطی موثر)را با آن بسنجد.از آن جایی که مطالعه هرگونه ارتباط ای بین متغیرها مستلزم شناسایی و تعریف هر متغیر می باشد به گونه ای که محقق بداند در پی کشف ارتباط بین چه مفاهیمی می باشد از این رو اظهار تعریف متعدد درمورد عملکرد و اظهار عوامل اثر گذار بر آن ضرورت پیدا می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-مطالعه و سنجش تأثیر هد فگذاری درایجاد انگیزه و تعهد کارکنان به برند بانک.

2-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر تعهد و وفاداری کارکنان نسبت به برند بانک.

3-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر عملکرد برند در سطح کارکنان در بانک ملت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

با فرمت ورد