شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دستگاه پایانه شعب (Pinpad) مانند دستگاه EFTPOS می باشد، با این تفاوت که این دستگاه مستقل از رایانه های شخصی قابلیت بهره گیری ندارد و به عنوان یکی از دستگاههای جانبی رایانه، در بانکداری الکترونیکی مورد بهره گیری قرار می گیرند. این دستگاه از طریق یکی از درگاه ها  به رایانه های شخصی متصل می گردد و با در نظر داشتن رابط گرافیکی (GUI) امکان خواندن اطلاعات را از روی کارت و انجام عملیات دریافت و پرداخت بر روی حساب کارت را داراست . این دستگاه در مقایسه با دستگاههای ATM و EFTPOS، ارزانتر می باشد(اسدزاده و کیانی، 1391، 202).

2-7) موانع گسترش بانکداری الکترونیک در جامعه ایران

از  آنجایی که بانکداری الکترونیکی پدیده نوینی در صنعت بانکداری ایران به شمار می رود، بانک ها برای پیاده سازی آن با موانع و معضلات متعددی روبرو بوده اند که از آن جمله می توان به موارد زیر تصریح نمود:

 • معضلات مربوط به زیر ساخت های اساسی (برق، مخابرات، ماهواره، بیمه)
 • کمبود نیروی انسانی متخصص و کارا در زمینه بانکداری
 • نقصان مقررات حقوقی و قانونی برای گسترش بانکداری الکترونیکی
 • معضلات اقتصادی (توسعه اقتصادی، سطح نازل درآمد سرانه، نرخ بیکاری، سیاست های پولی و ارزی، محدودیت رایانه های شخصی موجود در کشور، هزینه خطوط تلفن، هزینه بهره گیری از اینترنت و غیر از اینها)
 • مقاومت در برابر تغییر و تحول
 • معضلات مربوطبه ساختار سازمانی و نظام مدیریتی حاکم بر بانک ها
 • سنتی بودن سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی
 • غیررقابتی بودن بانک ها
 • موانع امنیتی
 • گران بودن تجهیزات و سخت افزارهای مورد نیاز
 • اثرات ناشی از تحریم های اقتصادی(گودرزی و زبیدی، 1387، 119).

به گونه کلی زیرساختها، فرهنگ و نیز آموزش و تبلیغات، از مهمترین موارد قابل مطالعه در این موضوع می باشد که در ذیل به آنها پرداخته می گردد.

2-7-1) زیر ساختها

کافی نبودن زیرساختهای متناسب با پدیده بانکداری الکترونیک باعث عدم اشاعه، تقویت و ترویج، همچنین عدم اعتماد مردم به آن شده می باشد. در کنار آن بهره گیری از امکانات ابتدایی و به تبع آن ایجاد معضلات در مسیر این خدمات کا را پیچیده تر کرده می باشد. نمونه های عینی آن بهره گیری از سیستم ماهواره ای و مخابراتی ضعیف، دستگاههای ATM، سیستم های رایانه ای و سرورهای قدیمی می باشد.

به واسطه ضعف در این قسمتها، هر روزه چندین بار شاهد قطع و وصل ارتباط بین سیستمها بوده و هستیم . این قطعی های مکرر، بهره گیری کنندگان از خدمات ابتدایی الکترونیک را سر در گم و به شدت بی اعتماد کرده می باشد . همچنین وجود مشکلاتی مانند تعداد کم دستگاههای خودپرداز، نداشتن پول یا خرابی های مکرر آنها، عدم ارتباط صحیح و سریع بین این دستگاهها با کارت بانکهایِ دیگر نیز مزیت بر علت شده می باشد.

در نتیجه فردی که با انگیزه، علاقه و یا اجبار به سراغ یکی از این خدمات می آید وقتی در موقع نیازش به مبالغ جزئی با معضلات مختلفی رو به رو می گردد، نه تنها انگیزه و علاقه فرد از بین می رود، بلکه اطمینان او نسبت به این سیستم سلب میگردد که در نتیجه ترجیح می دهد که به جای کارت از پول نقد و در داد و ستدهای روزانه به جای حسابهای الکترونیکی از حسابهای سنتی بهره گیری کند.

همچنین در مورد داد و ستدها و معاملات الکترونیکی که از طریق د ستگاههایِ P.O.S انجام می پذیرد نیز مشکلاتی شبیه دستگاههای ATM هست ؛ ضمن آنکه در اوضاع فعلی بدلیل مجهز نبودن همه فروشگاهها و مراکز خرید به این دستگاهها خریدار نمی تواند تنها به داشتن کارت بانکی اکتفا نموده و همیشه بایستی پول نقد به همراه داشته باشد و این به آن معنی می باشد که در حقیقت کارت بانکی و مبادله الکترونیکی از طریق دستگاه P.O.S جانشین روش سنتی نشده و فقط به عنوان یک امر تشریفاتی یا وسیله ای در کنار پول نقد ایفای تأثیر می کند . از طرف دیگر کسر کارمزد در هنگام داد و ستدها از طرف بانک از حساب فروشگاههای پذیرنده دستگاه P.O.S باعث شده می باشد که آن فروشگاه نسبت به قبول کارت بانکی بی رغبت گردد و پول نقد را مطالبه نماید و یا اینکه این کسر کارمزد را به خریدار تحمیل نماید که در این صورت خریدار حاضر به بهره گیری از کارت بانکی نیست و در هر دو صورت بیانگر ضعف در گسترش فرهنگ و نیز عدم کاربرد صحیح آن در بین مردم و در مراودات روزمره آنها می باشد(حمزه ،1386). به گونه قطع، ایجاد زیرساختهای فنی ، مخابراتی و حقوقی، شرط لازم موفقیت بانکداری الکترونیکی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد