مطالعه عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در بهره گیری از بانکداری الکترونیک

چگونگی پیدایش بانکداری در ایران:

به عقیده بعضی از مورخین، اولین سکه در ایران به نام داریک و در زمان هخامنشیان و در دوره حکومت داریوش ضرب شده می باشد. در دوره اشکانیان و ساسانیان نیز سکه هایی به نام درهم ضرب می‌گردید امّا این سکه ها رواج زیادی پیدا نکرد و بیشتر مبادلات بازرگانی درآن زمان با شمش زر و سیم صورت می‌گرفت.

در ایران تا دوره حکومت صفویه تجارت خارجی توسعه چندانی نداشته و ارتباط تجاری با همسایگان در سطح ناچیزی قرار داشت. در زمان شاه عباس صفوی ارتباط تجاری کمی با کشورهای اروپایی مستقر گردید، امّا این ارتباطات بازرگانی نیز زیاد دوام نیافت و در واقع می‌توان گفت که تا یک قرن پیش، ایران روابط تجاری مهمی با خارج نداشته می باشد. جریان پول در کشور نیز فوق العاده محدود بوده و اسکناس تا سال 1267 هجری شمسی که بانک شاهنشاهی ایران تشکیل گردیده وجود نداشت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در شمال ایران پیش از تأسیس بانک شاهنشاهی روبل های روسی مدت زیادی رواج فراوان پیدا نمود، به طوری که دولت مجبور گردید به وسیله اعلامیه های رسمی مبادله زر و سیم با روبل را ممنوع اعلام کند. امّا این اعلامیه ها کارگر نیفتاد و به لحاظ گسترش معاملات بازرگانی با کشور روسیه، روبل های رایج در ایران در بعضی مواقع حتی تا پنجاه درصد پول در گردش را تشکیل می‌داد.

در ایران از زمانهای قدیم صرافانی وجود داشتند که کار آنها مبادله و نقل و انتقال پول بود و پیش روی بهره زیادی که می گرفتند اقدام به پرداخت وام می‌کردند. در چنین شرایطی بود که در اواخر قرن شانزدهم میلادی، نماینده دولت انگلیس در تبریز گزارشی را به این مضمون می‌نویسد: «در نتیجه نبودن بنگاههای بانکی طبق اصول جدید، معاملات بازرگانی نقداً انجام می‌گیرد و از این لحاظ صرافان که عده قلیلی بیش نیستند تأثیر مهمی را اعمال می‌کنند و می‌توان به گونه پژوهش گفت تمام پول رایج کشور در دست آنهاست. داد و ستد و معاملات مردم به وسیله حواله ها و بروات مخصوصی می باشد که بین صرافان رایج می‌باشد و اگر اشخاصی بخواهند بروات خود را تبدیل به پول نقد کنند بیست درصد بهره صرف برات به آنها تعلق می‌گیرد».

از اواخر قرن دوازدهم هجری شمسی به بعد به تدریج از تعداد صرافان کاسته گردید و فکر ایجاد بانک به روش جدید مطرح گردید. در ایران بانک به صورت امروزی برای اولین در سال 1889 میلادی (1267 هجری شمسی) تشکیل گردید. در آن موقع «بانک شرق نزدیک» که یک مؤسسه انگلیسی بود و مرکز فعالیت آن در لندن و هندوستان قرار داشت، بدون اخذ مجوز از دولت وقت ایران اقدام به تأسیس چند شعبه در چندمین شهر ایران یعنی تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، بوشهر، تبریز و رشت نمود. همان طورکه قبلاً ذکر گردید، تا قبل از تأسیس این بانک ، فقط صرافی ها به کار نقل و انتقال و تبدیل پول و اسعار می پرداختند که کار پررونقی بود اما تا آن موقع هنوز اسکناس رواج نداشت. با تأسیس شعب بانک مذکور در چند شهر ایران، بانک اقدام به انتشار اوراقی با عنوان حواله و عهده خزانه دار خود نمود و به جریان انداخت که ارزش آنها از پنج قران به بالا بود و پیش روی ارایه آنها، شعب آن بانک سکه های نقره پرداخت می کردند. اوراق بانک مذکور بخصوص در تهران رواج فراوانی پیدا نمود و به منزله اسکناس در دست مردم در جریان بود. اگرچه بانک مذکور در نظر داشت کلیه معاملات بازرگانی و بانکی را در ایران به خود اختصاص دهد، امّا بعد از دو سال و در سال 1890 مجبور گردید کلیه شعب و اموال خود را به مبلغ بیست هزار لیره به بانک شاهنشاهی بفروشد (فرجی، 1385، ص 91-90).

بانک شاهنشاهی ایران: در سال 1872 (1252 هجری شمسی) یک نفر انگلیسی به نام بارون جولیوس دو رویتر[1] موفق گردید امتیازات وسیعی از شاه قاجار (ناصرالدین شاه) کسب نماید. این امتیازات شامل انحصار کامل تجارت ایران، کشیدن راه آهن، حق انحصار استخراج معادن باستثنای معادن طلا و نقره، حفر قنوات و هر گونه وسایل آبیاری و تأسیس بانک به مدت هفتاد سال و بالاخره مقاطعه درآمد گمرکهای کشور برای مدت بیست و پنج سال بود.

چند سال بعد در سال 1889 میلادی (1267 هجری شمسی)، در اثر اقدامات زیاد بارون دو رویتر و نیز دخالت دولت انگلیس، مجدداً امتیاز دیگری به بارون دو رویتر برای مدت شصت سال داده گردید. این امتیاز برعکس امتیاز قبلی تنها به مقصود تأسیس بانکی به نام بانک شاهنشاهی ایران بود. مرکز اصلی بانک شاهنشاهی در لندن و اداره مرکزی آن در تهران بود. سرمایه این بانک در تاریخ تأسیس مبلغ یک میلیون لیره انگلیسی تعیین گردید که تماماً پرداخت گردیده بود. به موجب ماده سوم امتیازنامه، بانک شاهنشاهی ایران حق انحصاری انتشار اسکناس را به دست آورد. گذشته از این، براساس همین امتیازنامه، بانک از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف بود.

[1]. Baron Julius De Reuter

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه اندازه ارتباط بین کیفیت خدمات در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین ارزش دریافت شده در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین اعتماد در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین عادت در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین شهرت در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در بهره گیری از بانکداری الکترونیک

با فرمت ورد