سازمانهای پایبند به مدیریت دانش با ایجاد انگیزه، تمایل به دانش اندوزی را در کارکنان فراهم می کنند و در نتیجه، در چنین سازمانهایی یادگیری امری حیاتی به شمار می رود. از طرفی در مدیریت دانش، آموزش محض کارکنان هدف نیست، بلکه تجارب در گنجینه دانایی سازمانها حفظ می گردد و این ذخیره همواره در دسترس کارکنان قرار می گیرد و نشر دانش و یادگیری، هدفمند می باشد. پس، مدیریت دانش به سازمانها کمک می کند تا از طریق یادگیری و بازآفرینی دانش، دانایی به گونه مداوم به کارگیری، تجزیه و تحلیل و به هنگام گردد. همچنین با در نظر داشتن تحولات سریع جامعه، سازمانها در هزاره سوم نمی توانند از تغییرات جلوگیری کنند مگر اینکه تغییرات را شناسایی کرده، نسبت به آن واکنش نشان دهند و  بر تغییرات مدیریت نمایند. از منظر مدیریت دانش، سازمان به گونه مداوم در حال رشد می باشد. از این رو اگر بخواهیم اهداف مدیریت دانش را به صورت تفصیلی مطرح کنیم به موارد زیر می توانیم تصریح کنیم:

–  تبدیل دانایی فردی به دانایی سازمانی

–  پاسخگویی سریع تر و خلاق به نیازها

–  نوآوری های سریع تر و ارائه خدمات بهتر

–  بهره گیری از دارایی های ذهنی کارکنان

–  تسریع یادگیری و ارتقای مهارت افراد

–  ارتقای بهره وری در سازمان

–  تسهیل در تصمیم گیری و رویارویی با چالش ها(کثیری نژاد، 1384)

داونپورت نیز چهار هدف زیر را به عنوان اهداف مدیریت دانش برشمرده می باشد:

–  ایجاد مخازن و منابع دانش

–  تسهیل و بهبود دستیابی به دانش و توزیع آن

–  تقویت محیط دانش

–  اداره موثر دانش به عنوان یک دارایی(ابطحی، صلواتی، 1385 : 102)

2-9-فرآیند مدیریت دانش

دانش بر خلاف دیگر منابع، نامتناهی می باشد و با بهره گیری بیشتر، حجم آن افزایش می بایستی و در ذهن افراد جای دارد. تمرکز مدیریت دانش بر روی افراد می باشد و بر افراد به عنوان منابع دانش تاکید دارد. کوشش مدیریت دانش در عیان کردن سرمایه های ضمنی و ناملموس و به کار بردن آنها برای بقای سازمان و مزیتی در عرصه رقابت سازمانی می باشد.

به گونه کلی می توان فرآیند مدیریت دانش راشامل: شناسایی دانش، تحصیل دانش، توسعه دانش, به اشتراک گذاری دانش، بهره برداری دانش و حفاظت از دانش دانست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در زیر به گونه اختصار هر یک از مراحل فرآیند مدیریت دانش را تبیین می دهیم:

شناسایی دانش:

در این مورد بسیاری از سازمانها یک طرحی از دانش، داده ها، اطلاعات و مهارتهای مورد نیاز داخلی و خارجی ایجاد کرده اند. مدیریت دانش موثر بایستی در شفاف سازی داخلی و خارجی فعال باشد.یکی از این ابزارها نقشه دانش می باشد. نقشه دانش تخصص ها و دانش مورد نیاز افراد را با محل قرارگیری آنها در سازمان مشخص می کند.

تحصیل دانش:

روابط با مشتریها، طرفداری کنندگان، رقبا و شرکا باعث ارائه دانش می گردد. در این امر ابزاری زیرا تلفن، ویدئو کنفرانس، اینترنت، اینترانت موثر می باشد. سازمان می تواند دانش جدیدی را که خود   نمی تواند توسعه بدهد را بخرد، به این شکل که با استخدام کارشناسان می تواند از تخصص و دانش آنها برای رسیدن به اهداف سازمانی کمک بگیرید. یکی از راههای دیگر به دست آوردن دانش جدید، همکاری و مشارکت با بخشهای دیگر

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه