مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

روشهای تقسیم سود

شرکتها به سه روش می­توانند سود خود را تقسیم کنند:

  1. تقسیم سود نقدی
  2. سهام جایزه
  3. تجزیه سهام

 

2-1-3-1 پرداخت سود نقدی

پرداخت نقدی سود سهام به پیشنهاد مدیران و تصویب مجمع عمومی شرکت میسر می­گردد. پرداخت نقدی سود سهام می­تواند سه ماه یکبار، شش ماه یکبار و یا سالانه باشد. در توزیع سود نقدی شرکت­ها می­توانند روشهای مختلفی داشته باشند.

 

2-1-3-1-1 تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طبق این سیاست سود تقسیمی در هر سال مبلغ مشخصی بوده و شرکت بدون در نظر داشتن مبلغ سود خالص مبلغ مذکور را همه ساله بین سهامداران تقسیم می­کند. چنانچه در این حالت طریقه سوددهی شرکت بهبود حاصل نماید، هرچند سال یکبار سود تقسیمی را افزایش و چنانچه طریقه سوددهی نزولی باشد، هر چند سال یکبار سود تقسیمی را کاهش می­دهند.

سیاست تقسیم سود ثابت برای شرکت­هایی خوب می باشد که سودآوری آنها از نوسانات کمی برخوردار باشد. در این نوع سیاست تقسیم سود با سهامداران عادی مانند سهامداران ممتاز برخورد می­گردد و بدون در نظر داشتن سیاست­های سرمایه­گذاری شرکت، مبلغ ثابتی بین آنها تقسیم می­گردد.

حسن این روش آن می باشد که ریسک سهام را پایین می­آورد؛ زیرا با ثابت بودن سود نقدی، قابلیت پیش­بینی و اطمینان بر روی آن افزایش می­یابد.

حسن دیگر این روش این می باشد که سهامداران می­توانند با افزایش سود نقدی در مورد بهبود و خوشبین بودن مدیران نسبت به آینده علایمی به دست آورند.

ایراد این روش این می باشد که شرکت در سالهایی که نیاز به پول دارد به علت تقسیم ثابت سود مجبور می باشد که از منابع مالی خارجی تأمین مالی کند.

 

2-1-3-1-2  تقسیم درصدی از سود ثابت (سیاست تقسیم سود متغیر)

تعدادی از شرکتها همه ساله درصد معینی از سود خودشان را بین سهامداران توزیع می­کنند. چنین سیاستی باعث خواهد گردید که سود پرداختی به سهامداران همراه با نوسانات سود خالص تغییر می­کند. به عنوان مثال شرکت همیشه 40% از سود هر سهم را تقسیم می­کند. این سیاست به شرکت این اطمینان را خواهد داد که کسر منابع مالی یا مازاد منابع مالی ناشی از تقسیم سود ثابت را نداشته باشد. این روش به این دلیل که اندازه سود تقسیمی، متغیر و نامعلوم می­گردد، مخصوصاً برای سهامدارانی که متکی به دریافت سود هستند روش خوشایندی نیست.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر می باشد؟
  • عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
  • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد