یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در اثربخشی مدیریت دانش در سازمان ها، وجود انگیزش برای یادگیری در کارکنان می باشد. پس، اگر تمایل و انگیزش برای یادگیری در کارکنان وجود نداشته باشد، ایجاد و خلق دانایی بسیار مشکل خواهد بود و کوشش های مدیریت دانش موفقیت آمیز نخواهد بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- طرفداری مدیریت ارشد

اجرای راهبردهای مدیریت دانش همانند دیگر برنامه های کلان سازمان، بایستی از طرفداری مدیریت ارشد برخوردار باشد. گر چه پایبندی مدیران اجرایی برای گردآوری و انتقال دانش در سازمان یک امر قطعی به شمار می رود، اما طرفداری مدیریت ارشد برای توسعه برنامه های  مدیریت دانش الزامی می باشد. اگر مدیریت سطح بالا از مدیریت دانش طرفداری نکند، هر تلاشی در زمینه مدیریت دانش خدشه دار خواهد گردید.

5- درک مشترک کارکنان

درک مشترک کارکنان از اهداف و مقاصد سازمانی، برای مدیریت دانش مهم می باشد. زیرا مبنای فعالیتهای سازمانی می باشد. اگر کارکنان همگی بر روی اصول، رسالت ، چشم انداز و اهداف سازمان درک مشترک نداشته باشند، یادگیری سازمانی جهت گیری مشخصی پیدا نمی کند و دانش های فردی و سازمانی مدیریت نمی گردد.

6- اعتماد سازی

مقصود ازاعتماد سازی در سازمان، قرار دادن دانش میان کارکنان می باشد، به این معنا که مدیران بایستی به کارکنان در توجه و مواظبت از دانش و هر دارایی باارزش و به کارگیری توام با مسئولیت آنها اعتماد کنند. از این رو مدیران بایستی به اندازه کافی به کارمندان خود اعتماد داشته باشند تا برای تصمیم گیری و اقدام متکی بر دانش ، آنها را توانمند کنند.

7- هنر گوش دادن

هر کارمندی در سازمان مقداری دانش خام دارد، اما برای بهره برداری بهتر و کامل از داراییهای دانش سازمانی، مدیران بایستی دانش خام را که هر فرد همراه خود به درون سازمان می آورد جمع آوری کنند. این موضوع مستلزم گوش دادن مناسب به ایده های هر یک از کارکنان می باشد. در سازمانهایی که در نظر داشتن سخنان و ایده های کارکنان مورد غفلت قرار می گیرد، انتظار استقرار مدیریت دانش بیهوده می باشد.

8-استخدام مناسب کارکنان

سازمان بایستی به دنبال نیروهایی باشد که می خواهند دانش را به دست آورند و در آن سهیم شوند و مایل به یادگیری مستمر هستند. این موضوع با استخدام افراد برای پر کردن وظایف تعیین شده محقق نمی گردد، بلکه بایستی استخدام هدفمند و هوشمندانه باشد و یکی از ملاکهای مهم در جذب و گزینش متقاضیان اهتمام به آموختن باشد و یادگیری برای کارکنان یک نیاز اساسی تلقی گردد.

 

 

9- مشارکت کارکنان

مدیران بایستی کسب دانش و توسعه آن را با مشارکت کارکنان همراه نمایند. کارکنان بایستی بدانند که بخش اعظم رشد و تعالی آنها در سازمان وابسته به این می باشد که تا چه اندازه در بهره وری از دانش سازمانی سهیم هستند و کسب دانش و اهتمام به آن را همیشه مورد توجه قرار دهند.

10– پاداش دهی مناسب

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه