عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

1مدل تجدید نظر شده گوردون

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بعدها گوردون مدل اولیه خود را با وارد کردن عامل ریسک اصلاح نمود. مدل تجدید نظر شده بر این پیش فرض مبتنی می باشد که هر چه قدر سود تقسیمی به آینده­ای دورتر تعلق داشته باشد، ریسک و عدم قطعینت آن بیشتر می باشد. به همین دلیل نرخ تنزیل سود سهام، همگام با افزایش زمان افزایش می­یابد.

مدل تجدید نظر شدۀ گوردون به تبیین زیر می باشد:

 

 

در این معادله ارتباط زیر بین نرخهای تنزیل سالهای مختلف مستقر می باشد:

K1 < k2 < … < kt-1 < kt

با فرض چنین رفتاری از نرخهای تنزیل، گوردون دلیل می­آورد که خط­مشی تقسیم سود فقط زمانی مهم می باشد که بازده روی سرمایه­گذاری با همه k ها برابر باشد.

 

2-1-7-4 قضیه مودیلیانی و میلر

MM نظریه­ای را به وجود آورده­اند که بر اساس آن، ارزش شرکت فقط به قدرت سودآوری آن وابسته می باشد. به نظر آنان ارزش شرکت مطلقاً به خط­مشی تقسیم سود سهام به دو بخش سود تقسیمی و سود انباشته بستگی ندارد. بر همین اساس این نظریه که در سال 1961 مطرح گردید به تئوری “نامربوط بودن سود تقسیمی M,M” معروف گردید. مفروضات تئوری مودیلیانی و میلر به تبیین زیر می باشد:

  1. بازارهای سرمایه، از نوع بازارهای کامل و سرمایه­گذاران نیز از نوع سرمایه­گذاران منطقی هستند.
  2. انتشار اوراق بهادار بدون هیچ هزینه­ای صورت می­گیرد.
  3. مالیات وجود ندارد.
  4. فرصتهای سرمایه­گذاری و نیز مبلغ سودهای آینده شرکت مشخص و معلوم می باشد.

(بعداً M,M این فرض را از مفروضات خود کنار گذاشتند).

اختصار منطق مودیلیانی و میلر چنین می باشد، چنانچه شرکتی سودهای به دست آمده را به جای توزیع بین سهامدارانش، در شرکت نگهداری کند، آنگاه سهامداران از افزایش سرمایه به اندازه مبلغ سودهای نگهداشته شده بهره­مند می­شوند. از طرف دیگر چنانچه شرکت سودهای به دست آمده را به جای آنکه نگهدارد از طریق پرداخت سود سهام توزیع کند، آنگاه سهامداران از دریافت سود نقدی همانقدر بهره می برند که ممکن بود از افزایش سرمایه در صورت عدم تقسیم سود بهره می­بردند. به همین دلیل آنان نتیجه گرفتند که از نظر سهامداران تقسیم سود به دو بخش سود تقسیمی و سود انباشته نامربوط می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر می باشد؟
  • عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
  • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد