مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

برند سازی داخلی

همانطور که برند سازی خارجی از راه تبلیغات وپیمان قوی برند,فرایند تصمیم گیری مشتری را تسهیل می کند,شرکتها دریافته اند که ارتقای پیام برند از داخل نیز به همان اندازه ارزشمند می باشد.برند سازی به مقصود ارتقای برند در درون سازمان معینی همان کارکنان اظهار گردید.از آنجایی که برند سازی داخلی باعث ایجاد یک درک مشترک از برند در سراسر سازمان می گردد,کارکنان را قادر می سازد که در زمان مواجه خدمت,پیمان برند را به جا بیاورند.در این صورت به گونه اختصار میتوان گفت که برند سازی داخلی سبب درک کارکنان از ارزش های برند شده و با ترکیب آن ها در ایجاد واقعیت برند بر توجه های کارکنان و شکل دهی رفتار های آنان برای یکپارچه شدن با برند,آثار مفیدی بر جا می گذارد.

اگر پیام برند به وسیله رفتار یکپارچه کارکنان پشتیبانی نشود,اعتبار خود را از دست می دهد.پیمان خارجی برند بایستی به گونه صحیحی با عملکرد واقعی در داخل سازمان یکپارچه گردد و کارکنان مهمترین به جا آورندگان عهدو پیمان برند در داخل سازمان باشند پیامی که به کارکنان یک سازمان می رسد نیز به اندازه پیامی که به مشتریان می رسد,مهم می باشد.زمانی که کوشش های برند سازی داخلی انجام می گردد,احتمال زیادی دارد که کارکنان برند را درک کنند و در برند احساس مالکیت کنند و آثاری از برند را در مسعولیت های سازمانی خود ایجاد کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروزه برند سازی داخلی به روشی مهم در استخدام کارکنان جدید تبدیل شده می باشد,همان گونه که هویت برند بایستی از بیرون ارتقا داده گردد,لازم می باشد از داخل سازمان نیز به کمک روش های پیشبردی  متنوع ارتقا داده گردد.شرکتها همواره در تلاشند عملکرد خود را به سطح بالایی ببرند و در رده های بالا قرار گیرند.برای این مقصود ضروری می باشد تا کارکنان خود را درک کرده و در میان آن ها هماهنگی ایجاد کنند,از این جهت برند سازی داخلی به عنوان فرایندی کلیدی برای متناسب کردن رفتار های کارکنان با ارزش های برند مطرح گردید.

برند سازی داخلی باعث ایجاد درک مشترکی از ارزش های برند می گردد,در این صورت می توان گفت کارکنان در برند سازی,توجه های خود را با توجه های مدیر همنو ا می کنند.(هما ن منبع).

2-1-6)عملکرد برند و معیار سنجش آن:

عملکرد اغلب به نمونه یک متغییر وابسته در ادبیات بازاریابی مورد بهره گیری قرار می گیرد.عملکرد برند تصریح به این دارد که یک برند چقدر در بازار موفق می باشد و تمایل دارد که موفقیت های استراتژیک یک برند را اندازه بگیرد.بالدوف و دیگران عملکرد برندرا در دو بخش اقدام نمود بازار برند و عملکرد سود آوری برند مورد توجه قرار داده و اظهار می کنند که عملکرد سود آوری برند به عنوان شاخصی از سهم مالی یک برند نسبت به سود خرده فروشی می باشد و از طریق سود و حاشیه سود اندازه گیری می گردد در حالیکه عملکرد بازار برند بخش تقاضای بازار را در نظر می گیرد و با شاخص هایی همچون سطح فروش و سهم بازار مورد سنجش قرار می گیرد.

آکر برای سنجش عملکر برند شاخص های مربوط به اندازه گیری رفتار بازار را پیشنهاد می کند.وی سهم بازار,قیمت و پوشش توزیع را به عنوان شاخص های اندازه گیری عملکرد برند در نظر می گیرد,اظهار می کند که اندازه گیری عملکرد برند با بهره گیری از سهم بازار آن,اغلب انعکاس گسترده و دارای طرفداری از موفقیت برند با مشتریانش فراهم می ‌کند.وقتی برندی دارای مزیت نسبی در ذهن مصرف کنندگان

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-مطالعه و سنجش تأثیر هد فگذاری درایجاد انگیزه و تعهد کارکنان به برند بانک.

2-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر تعهد و وفاداری کارکنان نسبت به برند بانک.

3-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر عملکرد برند در سطح کارکنان در بانک ملت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

با فرمت ورد