عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

2  تقسیم درصدی از سود ثابت (سیاست تقسیم سود متغیر)

تعدادی از شرکتها همه ساله درصد معینی از سود خودشان را بین سهامداران توزیع می­کنند. چنین سیاستی باعث خواهد گردید که سود پرداختی به سهامداران همراه با نوسانات سود خالص تغییر می­کند. به عنوان مثال شرکت همیشه 40% از سود هر سهم را تقسیم می­کند. این سیاست به شرکت این اطمینان را خواهد داد که کسر منابع مالی یا مازاد منابع مالی ناشی از تقسیم سود ثابت را نداشته باشد. این روش به این دلیل که اندازه سود تقسیمی، متغیر و نامعلوم می­گردد، مخصوصاً برای سهامدارانی که متکی به دریافت سود هستند روش خوشایندی نیست.

 

2-1-3-1-3 سیاست تقسیم سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر

در این سیاست یک مبلغ معمولاً پایین را به گونه دائم به سهامداران پرداخت می­کنند و با افزایش یا کاهش سود، درصدی را به آن اضافه می­کنند. در سالهایی که سودآوری خوب بوده شرکت مبلغ اضافه را پرداخت و در سالهایی که سوداوری خوب نبوده یا شرکت به منابع مالی نیاز دارد مبلغ اضافه را پرداخت نمی­کند.

 

2-1-3-1-4  سیاست تقسیم سود مازاد

یک سیاست بسیار متداول برای پرداخت سود سهام که بر تئوری ارزانتر بودن تأمین مالی داخلی از تأمین مالی از منابع خارجی مبتنی می باشد، سیاست سود سهام مازاد نام دارد. بسیاری از شرکتهای سهامی در ارتباط با پرداخت سود سهام، از سیاست مزبور پیروی می­کنند.

در این سیاست، شرکت آغاز کلیه نیازهای مالی و سرمایه­گذاری خود را از سود سال کسر می­کند، هر چه قدر سود علاوه بر نیازهای مالی و سرمایه­گذاری شرکت باقی ماند بین سهامداران عادی توزیع می­گردد. به سود مازادی که در شرکت باقی می­ماند جریانات نقد آزاد نیز می­گویند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر می باشد؟
  • عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
  • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد