دگرگونی های جهان به واسطه تکنولوژی و فناوری اطلاعات و اینترنت تحول ژرف و عمیقی در ارتباطات و فرایند انتقال اطلاعات ایجاد کرده می باشد. تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده می باشد که بانک ها با افزایش مشتریان وفادار و تراز اول خویش و ایجاد رضایت موثر در مشتریان به گونه بی سابقه ای به سودآوری خود می افزایند. امروزه اکثر بانک ها با محیطی کاملا پویا روبرو هستند و همه بانک ها چه بزرگ و چه کوچک با در نظر داشتن تغییرات برق آسا در جایگاه های رقابتی و شرایط پیشرفته دنیا، مشتریان به عنوان رکن اصلی تعیین کننده این رقابت، ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانک ها قائل هستند (زری باف و همکاران، 1390، 55). امروزه بهره گیری از بانکداری الکترونیک بیش از آنکه یک مزیت باشد، یک ضرورت می باشد. زیرا اولاً بانکهای الکترونیکی مجازی  که از طریق اینترنت فعالیت می کنند، قادر به ارائه خدمات سریعتر، کامل تر، دقیق تر و مطلوب تر به مشتریان در سراسر دنیا هستند؛ ثانیا کندی ناشی از سیستم سنتی موجب می گردد که فرصتهای طلایی جذب مشتری از دست بانکها خارج گردد و با منسوخ شدن شیوه های کاغذی مبادله اسناد تجاری در کشورهای توسعه یافته، امکان رد و بدل کردن اینگونه اسناد با کشورهای پیشرفته را در اقدام منتفی می کند. در بانکداری الکترونیک از ابزارهایی زیرا پول الکترونیک، چک الکترونیک، کیف پول الکترونیک، انواع کارتها شامل کارت بدهکار، کارت اعتباری ، کارت هزینه، دستگاههای خودپرداز ((ATM و سیستم پایانه فروش (POS) بهره گیری می گردد. علاوه بر بهره گیری از زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری، بهره گیری از زیر ساختهای فرهنگی، قانونی و مدیریت روابط با مشتری و مدیریت منابع انسانی از ملزومات بانکداری الکترونیک می باشد (Schneider,2006 ).

در دهه ی گذشته تلاشهای فراوانی در زمینه استقرار بانکداری الکترونیک در ایران صورت گرفته می باشد و خدماتی از قبیل تلفن بانک ، حسابهای جاری ماهواره ای ، کارتهای بدهکار، دستگاه های خودپردازو سیستمهای پایانه فروش مانند این تلاشهاست (فاطمی اردکانی، 1384، 67).اما همانطور که می دانیم تمامی کوشش ها در ابعاد کلان کافی نبوده می باشد، لذا مطالعه مزایا و سودآوری به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنینن داده کاوی در صنعت بانکداری لازم و ضروری می آید.

1-4 چارچوب نظری

چارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی که مبانی این روابط هستند را می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. (سکاران ، ۱۳۸۶، ۹۴). یکی از مهمترین کارکردهای چارچوب نظری ارائه متغیرهای مرتبط با مساله پژوهش می باشد(خاکی، 1390، 163). همچنین بیانگر روابط حاکم بر متغیرهای مستقل و وابسته بر اساس ادبیات موضوعی می باشد.در پژوهش حاضر برای تبیین ارتباط بانکداری الکترونیک با عمکلرد مالی از مدل اقتصاد سنجی بهره گرفته شده می باشد و رگرسیون مورد نظر به شکل زیر می باشد:

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد