مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93

عملیات بانکداری الکترونیک درسیستم بانکی کشور

در سالهای 72 و 73 جرقه های ایجاد سوئیچ ملی جهت بانکداری الکترونیک زمانی زده گردید که شبکه ارتباطی بین بانک  ملی و فروشگاه‌های شهروند ایجاد گردید و افرادی که کارت بانک ملی را داشتند
می توانستند از خدمات فروشگاه‌های شهروند بهره گیری کنند. در بیست خرداد 1381 مجموعه ای از مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب تصویب گردید که فعالیت خود را از اول تیرماه 1381 با هدف فراهم کردن زیرساخت بانکداری الکترونیک آغاز نمود، کلیه سخت افزارها و نرم افزارها در 13 مرداد ماه 81 در اختیار اداره شتاب مرکزی قرار گرفت و از شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت ملی انفورماتیک سلب مسئولیت گردید. طرح شتاب که جهت هماهنگی و همکاری بین بانکها و سازماندهی سیستم پولی کشور از سوی مرحوم دکتر نوربخش در شورای عالی بانکها به تصویب رسید، کلیه بانکها را ملزم به پیوستن به این شبکه ساخت. آزمایش های اولیه این شبکه با سه بانک دولتی آغاز گردید. دو بانک تخصصی (کشاورزی و توسعه صادرات) و یک بانک تجاری (صادرات ایران) در پایلوت اولیه این طرح حضور داشتند.

شتاب که با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز ATM در این سه بانک متولد گردید، در دو مرحله طراحی گردید. در مرحله اول شبکه شتاب به ایجاد ارتباط کارتی Debit و Credit برای ارایه خدمات یکسان کارتهای الکترونیک پرداخت و در مرحله دوم کلیه ارتباطات بین بانکی و انتقال پولی بین بانکها را پوشش می‌دهد. آزمایش‌های اولیه شتاب با ایجاد اتصال بین دستگاههای خودپرداز ATM و پایانه های فروش (POS –POINT OF SALE) سه بانک اولیه عضو شتاب و بانک سامان به عنوان بانک خصوصی که در سال 82 به عضویت شبکه شتاب درآمداجراء گردید. در اواخر سال 82 بانک ملی ایران به عنوان دارنده بیشترین شعب و بزرگترین بانک تجاری کشور به طرح شتاب پیوست و از پنجم اردیبهشت 83 فعالیت خود را در این حوزه آغاز نمود.

اکنون بانکهای ملی،  صادرات، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت معدن، سامان، پارسیان و اقتصاد جدید مانند بانکهای دولتی و خصوصی هستند که عضو طرح شتاب هستند. در حال حاضر حدود هشت میلیون و دویست هزار کارت الکترونیک در سراسر کشور منتشر گردیده که از شانزده هزار دستگاه خودپرداز متصل این شبکه بهره گیری می‌کنند.

2-1-20) درگاه ها و محصولات بانکداری الکترونیک :

خدمات بانکداری الکترونیک:

کلیه عملیاتهای بانکی که توسط یکی از درگاه ها یا محصولات بانکداری الکترونیک انجام می گردد را خدمات بانکداری الکترونیک می نامند.

درگاه های بانکداری الکترورنیک:

جایگاهی به بمنظور ارائه خدمات بانکداری الکترونیک می باشد.جایگاههایی که مختص بانکداری الکترونیک تعریف شده و خدمات دیگری برروی آنها تعریف نشده را درگاه های تک کاره که نمونه آن Kiosk Bank ، POS ، ATM می باشد. و ارائه خدمات بانکی بدون محدودیت در جایگاه خاص را درگاه های چند کاره که نمونه آن اینترنت بانک، موبایل بانک و تلفن بانک می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1: کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه بر پذیرش بانکداری همراه توسط کاربر تاثیرگذار می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 : اعتماد تأثیر موثری در پذیرش بانکداری همراه دارد

3 : تبلیغات بر کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه تاثیرگذار می باشد

4 : تبلیغات بر اعتماد مشتری تاثیرگذار می باشد.

5 : شرایط تسهیل کننده برای مشتری بر پذیرش بانکداری همراه توسط وی اثرگذار می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93

  با فرمت ورد