همانطور که اظهار گردید این پژوهش به  مطالعه اندازه آمادگی و پذیرش مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریا گستر کیش خواهد پرداخت. در فصل اول به مطالعه مبانی و کلیات و اهداف و فرضیات مورد بهره گیری پژوهش پرداخته شده می باشد. در فصل دوم تحت عنوان ادبیات و پیشینه  پژوهش به مطالعه ادبیات و سوابق مرتبط با پژوهش پرداخته می گردد. فصل سوم به روش شناسی پژوهش می پردازد و در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده توسط پرسشنامه پژوهش با بهره گیری از روشهای ذکر گردیده پرداخته ایم و در نهایت در فصل پنجم پژوهش اختصار ای از مهمترین نتایج پژوهش و نیز پیشنهادات ارائه می گردد و در انتها نیز لیست مراجع پژوهش آورده می گردد.

1-10- تعریف کلمات کلیدی

1-10-1-مدیریت دانش[1]: لری پروساک[2] مدیریت دانش را چنین تعریف می ‌کند:

مدیریت دانش تلاشی می باشد برای شناسایی دارایی های ذهنی که در ذهن افراد مدفون شده می باشد، سپس تبدیل آن به یک دارایی سازمانی که می تواند توسط گستره وسیعی از افراد مورد بهره گیری قرار گیرد، افرادی که سازمان به تصمیم گیری آنها وابسته می باشد. (اخگر، جهانیان،1389: 24).

1-10-2- شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریا گستر کیش [3]: شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریا گستر کیش در سال 1968 میلادی تاسیس شده می باشد. این شرکت اولین و بزرگترین پورت اپراتور ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی می باشد و به مدد مدیریت علمی، نرم افزار ، سخت افزار و تجهیزات پیشرفته بندری و همچنین نیروی انسانی ماهر توانسته می باشد به جایگاه منحصر به فردی در ایران و منطقه خاورمیانه دست پیدا کند.

 

1-10-3-تکنولوژی[4]:

دانش در سازمانهای امروزی را می توان به گونه ای چندپاره توصیف نمود. در این سازمانها حجم گسترده ای از دانش توزیع شده می باشد چنانچه این سازمانها بتوانند داده ها را مدیریت کنند می توانند با تکنولوژی اطلاعات به گونه موثر کار کنند. برای تسهیم اطلاعات در هر لحظه و هر کجا چندین نوع تکنولوزی در دسترس می باشد. تکنولوژی سخت افزار و نرم افزار قابل حمل و نقل شبکه، ایمیل، تله کنفرانس و اینترانت بعضی از تکنولوژیهایی می باشد که در خلق و توزیع دانش مورد بهره گیری قرار می گیرد. انبار دانش و ذخیره داده های بعضی از تکنولوژی ها در امر ذخیره دانش می باشد. به گونه داخلی، سیستم های مدیریت دانش در توسعه مشارکتی ذخیره اسناد و داده ها، خدمات یادگیری و جستجو برای بهترین شیوه ها اثربخش هستند. به گونه خارجی، آنها برای مدیریت روابط مشتری،

به دست آوردن هوش رقابتی و همکاری با شرکا مفید هستند.(دانشگر،1388)

[1] Knowledge management

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Larry Prusak

[3] Tidewater Middle East Marine Services

[4] Technology

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد