• خطای تصریح
  • خطای تعیین غلط الگو

خطای تصریح زمانی مطرح می گردد که محقق الگوی درست و مناسبی را انتخاب می کند ، اما به شیوه های متعددی در تخمین آن دچار خطا می گردد. وجود خود همبستگی پیاپی ، ناهمسانی واریانس ها ، نرمال نبودن اجزا جمله اخلال ، خطای تصریح غیر از اخلال ، حذف یک متغیر مهم ، وارد کردن یک متغیر غیر ضروری ، شکل تابعی غلط ، خطای اندازه گیری (در متغیرهای مستقل ) و … بعضی از این نوع خطاها هستند

اما خطای تعیین غلط الگو در وضعیتی رخ می دهد که الگوی واقعی معلوم نیست و ممکن می باشد که در نتیجه انتخاب اشتباه بین نظریه های رقیب رخ دهد.(همان ، ص 19)

لذا در این قسمت از مطالعه متغیر وابسته و متغیر های مستقل جهت تبیین صحیح الگو اظهار می گردد:

 

4-3-1 متغیرهای وابسته

  • ROA

ROA  یا  Return On Assets که معادل می باشد با Return On Investment به معنی بازده روی سرمایه گذاری , بازده سرمایه , برگشت سرمایه می باشد. در واقع معیار مهمی برای نشان دادن درآمد شرکت از مبلغی که سرمایه گذاری کرده می باشد می باشد و از تقسیم سود خالص شرکت (درآمد) به کل داراییها به دست می آید .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ROA=سود خالص شرکت (Net Income) /کل داراییها(Total Assets)

همانطور که در نمودار زیر نظاره می گردد، متوسط ROA سالانه بانک مسکن طی سالهای 1386 الی 1390 طریقه نزولی داشته می باشد. به طوریکه از عدد 0.00564 در سال 1386 به 0.003 در سال 1390 کاهش یافته می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه